Sahlgrenska Universitetssjukhuset först i Europa med att prova ny hjärt- lungmaskin på barn

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus är först i Europa med att prova en ny hjärt- lungmaskin på barn.

Den nya maskinen, Quantum från Spectrum Medical, är mindre än tidigare modeller och är ergonomisk i sin konstruktion. Mjukvaran har ett modernt gränssnitt som gör att maskinen snabbt och smidigt kan anpassas till verksamheten. Med omfattande monitorering ökar också säkerheten.

Inför den kliniska användningen har maskinen testkörts och kvalitetssäkrats tillsammans med representanter från tillverkaren. Via en simulator har perfusionisterna kunnat träna på det typiska handhavandet vid en hjärtoperation.

– När man inför tekniska nyheter på en så här komplex maskin är installation och utbildning av personal ett stort och viktigt projekt. Patientsäkerheten är alltid det viktigaste, säger Christoffer Hansson, perfusionist och vårdenhetschef på thoraxoperation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Från och med år 2021 kommer barn- och ungdomssjukhuset successivt att flytta in i sina nya lokaler vid Östra Sjukhuset i Göteborg. I och med flytten kommer det att bli aktuellt att förnya hjärt-lungmaskinparken och detta är ett värdefullt test inför flytten.

 

Fakta Hjärt- lungmaskiner:
En hjärt- lungmaskin tar tillfälligt över hjärtats och lungornas funktion vid öppen hjärtkirurgi. Den cirkulerar och syresätter blodet utanför kroppen. Hjärt-lungmaskiner har funnits sedan mitten på 1950-talet då öppen hjärtkirurgi blev allt vanligare tack vare den tekniken.

Vad är en perfusionist?
Ordet perfusion betyder flöde av blod eller vätska genom blodkärlen i ett organ eller en kroppsdel. Vid användning av en hjärt- lungmaskin är det perfusionisten som ansvarar för patientens cirkulation och ventilation via en hjärt- lungmaskin.  Perfusionisten arbetar på en thoraxkirurgisk operationsavdelning och har en masterexamen i Cardiovascular Technology.

 

 

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media