Sahlgrenska Universitetssjukhuset först ut med nya karriärvägar för akademiska vårdyrken

Nu öppnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset nya karriärvägar för vårdpersonal. Snart kan disputerade medarbetare titulera sig exempelvis översjuksköterska, överbarnmorska och överfysioterapeut. Tanken är att fler ska kunna bedriva forskning nära patienterna och att goda resultat snabbare ska integreras i vården. 

–  Vi har arbetat med frågan under lång tid och jag är väldigt glad över att vi äntligen kommit i mål. Det här lyfter den vetenskapliga kompetensen och gynnar därmed vårdverksamheten och den enskilde medarbetarens engagemang i forskning och karriärmöjligheter på sjukhuset, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kraven är höga, förutom en doktorsexamen inom ett vårdvetenskapligt område, krävs minst sex års tjänstgöring inom sin profession förutom forskarutbildningen. Dessutom krävs en pedagogisk universitetsutbildning motsvarande Högskolepedagogik 1 och att man är kliniskt verksam.

Med utnämningen följer också en höjning av lönen. Hur mycket är ännu inte färdigförhandlat, men samma policy som gäller ekonomisk ersättning för den som utnämns till överläkare kommer också att gälla i detta fall.

– Även tillsättningen kommer att ske på samma sätt som för överläkarna. Verksamhetscheferna nominerar årligen medarbetare till respektive områdeschef, som sedan fattar beslutet, säger Ann-Marie Wennberg

Anledningen till att sjukhuset valt att införa den här modellen är att allt fler av sjukhusets medarbetare efter avlagd doktorsexamen söker jobb utanför sjukhuset. Nya karriärvägar är ett sätt att behålla medarbetarna, samtidigt som de disputerades forskningsresultat också kommer patienterna till godo i vården.

En stor del av forskningen på sjukhuset sker i samverkan med Sahlgrenska akademin och även där välkomnar man satsningen.

– Det kommer att vara ett stöd för utbildning och forskning inom vård och är helt i linje med institutionens mål när det gäller samverkan med sjukvården. Att alla professioner har samma struktur när det gäller akademiska titlar kommer med allt säkerhet att utveckla vården och gör förhoppningsvis att fler som disputerat ser en möjlighet att arbeta kvar i vården och samtidigt ha en anknytning till akademin, säger Ingela Lundgren, prefekt vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns idag drygt 120 medarbetare som är disputerade och som kan bli aktuella för de nya utnämningarna. En av dem är Monika Fagevik Olsén, sjukgymnast på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och adjungerad professor vid Göteborgs universitet. Hon disputerade redan 1998 och för henne är det en efterlängtad karriärväg.

– Vi lägger ner så fruktansvärt mycket tid och det handlar inte så mycket om titeln som att bli sedd för den kompetens man har, få en chans att växa vidare och ett lönepåslag som är rimligt, säger hon.


Fakta

De vårdprofessioner som omfattas är sjuksköterskor, barnmorskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, audionomer, logopeder, dietister, biomedicinska analytiker, psykologer och socionomer.

2016 fanns det 122 medarbetare på SU från dessa professioner som disputerat, de flesta sjuksköterskor och fysioterapeuter.

För medarbetare som uppfyller ännu högre satta krav, bland annat tio års erfarenhet som specialist, docent och aktivt engagerad i forskning, kan också från och med i höst få benämningen ”universitetssjukhus” i sin titel. Man kan då exempelvis utnämnas till universitetssjukhusöversocionom.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi lägger ner så fruktansvärt mycket tid och det handlar inte så mycket om titeln som att bli sedd för den kompetens man har, få en chans att växa vidare och ett lönepåslag som är rimligt.
Monika Fagevik Olsén, sjukgymnast och adjungerad professor