Sahlgrenska Universitetssjukhuset granskar felaktiga cellprovsanalyser från leverantör

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i samband med kvalitetsuppföljning upptäckt att en anlitad extern leverantör, som granskat en viss andel av gynekologiska cellprov, hittar färre avvikande prover än vad som kan förväntas rent statistiskt. För att minimera risken för att felaktiga provsvar har lämnats ut genomför sjukhuset nu en utredning med efterkontroller.

För att korta väntetiderna för gynekologiskt cellprov har Sahlgrenska Universitetssjukhuset upphandlat en ackrediterad extern leverantör för screening av cervixcytologi (gynekologisk cellprovskontroll). Sjukhusets kvalitetskontroll av resultaten har visat att andelen fall med rapporterade cellförändringar är färre än vad som kunde förväntas rent statistiskt, där eftergranskning nu även visat på ett antal fall med klara cellförändringar som måste följas upp.

I dagsläget handlar det om mindre än 100 provsvar där Sahlgrenska Universitetssjukhusets bedömning inte överensstämmer med den externa leverantörens. Sjukhuset ser ändå allvarligt på detta och som en försiktighetsåtgärd kommer därför dessa kvinnor att kallas till antingen förnyad provtagning eller till gynekologisk undersökning. Sjukhuset kommer att ta direkt kontakt med de berörda kvinnorna. I samarbete med leverantören har vi även inlett en eftergranskning av ytterligare prover för att avgöra om fler fall blivit felaktigt bedömda.  

– När vi upptäckte det här agerade vi omedelbart för att de personer som har fått ett felaktigt svar så snabbt som möjligt ska få ett nytt korrekt svar och eventuellt kallas till gynekologisk undersökning. Det är viktigt att alla ska kunna känna sig trygga med att de svar som vi lämnar ut är korrekta, säger Lars Palmqvist, verksamhetschef för Klinisk patologi och genetik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Totalt lämnas runt 60 000 cellprover i Storgöteborg under ett år, varav 13 000 har lämnats för screening till den externa leverantören, företaget Aleris. Just nu utreds hur många av dessa 13 000 prover som eventuellt kan behöva eftergranskas.

Berörda personer kommer att kontaktas

Ungefär hälften av de fall som hittills påträffats är sådana som har bedömts vara utan anmärkning men som enligt Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte är bedömbara. Det betyder alltså inte att provet visar på någon onormal förändring, utan att ett nytt cellprov behöver genomföras.

Men det finns också prover som bedömts vara utan anmärkning och där Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedömer att det finns cellförändringar som behöver undersökas närmare.

– Vi kommer inom kort att kontakta de kvinnor som har fått ett felaktigt provsvar via telefon och brev. För några innebär det att de blir kallade för att lämna ett nytt prov och för några innebär det att de kommer att få en kallelse till sin gynekologiska mottagning för vidare undersökning. Alla som är berörda kommer alltså att höra från oss, säger Lars Palmqvist.

– Vi beklagar situationen och har full förståelse för att detta kan skapa oro. Alla som har lämnat cellprov ska kunna känna sig trygga med att deras provsvar är korrekt. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att ett avvikande provsvar inte per automatik innebär allvarlig sjukdom. Genom regelbundna kontroller kan vi upptäcka cellförändringar tidigt och därmed hinna behandla i tid. De flesta fallen av livmoderhalscancer upptäcks hos personer som valt att inte delta i screeningprogrammet överhuvudtaget, säger Lars Palmqvist.

Om du som patient har frågor angående ditt cellprov kan du höra av dig till:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 031-3430028

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera