Sahlgrenska Universitetssjukhuset inrättar etiskt råd

I takt med den snabba utvecklingen inom medicinsk forskning och behandling ställs sjukvården inför allt fler komplexa frågor. Därför har sjukhuset nu inrättat ett etiskt råd som ska ge vägledning vid beslut kring etiska avvägningar som rör alltifrån läkemedelskostnader till nya behandlingar.

Lars Sandman blir ordförande för det nyinrättade etiska rådet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han är professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet och dessutom en av de främsta experterna på området i Sverige.

Lars Grip, FoUUI-direktör vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är glad över att Lars Sandman tackat ja till ordförandeskapet, då han tillsammans med övriga medlemmar i det etiska rådet, blir ett värdefullt bollplank framöver.
– Det har länge funnits ett behov av ett forum på sjukhuset för att diskutera svåra etiska frågor som uppstår i det kliniska arbetet, men även i övergripande frågor kring kostnader för läkemedel, nya forskningsrön och nya behandlingsmetoder, samt vilka konsekvenser det kan få för den personliga integriteten och patientsäkerheten, säger Lars Grip.

Rent generellt gäller att utveckling av nya medicinska metoder bör ske som forskning inom de regelverk som reglerar klinisk forskning och att de tillstånd som krävs från olika myndigheter ska vara på plats innan behandlingarna startar. Det etiska rådet kommer att ha en rådgivande funktion inför beslut och avvägningar som ska fattas av sjukhusledningen men även av professionen i det dagliga arbetet på sjukhuset.

– Vissa frågor eller prioriteringar har alltid ställts på sin spets och har varit en del av de svåra avvägningar som man ibland får göra inom sjukvården. Nu ringar vi in dessa dilemman och har ett övergripande forum där vi etiskt kan analysera och ge råd inför de beslut som medarbetarna och sjukhusledningen ställs inför. Det gör att sjukhuset bygger upp en kunskapsbank hur vi ska hantera och agera i etiska frågeställningar, säger Lars Sandman.

Det finns sedan tidigare ett Etiskt forum vid sjukhuset som arbetar för att öka kunskapen och tillämpningen av etiska värderingar i det kliniska arbetet. Etiskt forum blir den naturliga ingången för alla typer av etiska frågor och blir ett slags första filter för de frågor som remitteras vidare till det etiska rådet.

– Jag tycker att uppdraget känns spännande och att bildandet av ett etiskt råd är viktigt på många sätt, dels att vi på senare år märkt av ett ökat intresse för etiska frågeställningar ur ett samhälleligt perspektiv, dels att de etiska frågorna blir omhändertagna på ett mer strukturerat sätt inom sjukvården, säger Lars Sandman.

I samband med den externa utredningen som genomfördes för att belysa omständigheter kring de fyra fall där stamcellsbehandlade transplanterade organ användes på sjukhuset under 2011-2012, aktualiserades behovet i stort av åtgärder för att säkerställa ett säkert och korrekt införande av nya metoder i sjukvården. Sjukhusledningen välkomnade då utredarnas förslag på åtgärder. Inrättandet av det etiska rådet är en viktig del i denna process.

– I förlängningen kommer detta att innebära att processen för forskning - och utveckling för att förbättra vården - blir både formellt riktig och säkrare, samtidigt som den kan bli mer effektiv och generera resultat som snabbare kan implementeras i vården, konstaterar Lars Grip.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vissa frågor eller prioriteringar har alltid ställts på sin spets och har varit en del av de svåra avvägningar som man ibland får göra inom sjukvården. Nu ringar vi in dessa dilemman och har ett övergripande forum där vi etiskt kan analysera och ge råd inför de beslut som medarbetarna och sjukhusledningen ställs inför. Det gör att sjukhuset bygger upp en kunskapsbank hur vi ska hantera och agera i etiska frågeställningar.
Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet.