Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan nu erbjuda avancerat botemedel mot svårbehandlad blodcancer hos barn

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är nu kvalificerat att ge behandling med avancerad cellterapi till barn med akut lymfatisk B-cellsleukemi. Behandlingen CAR-T går ut på att modifiera patientens egna immunceller för att de ska känna igen och angripa leukemicellerna.

–  Vi går in i en ny era med den här behandlingen. Det finns enstaka patienter som har en är en väldigt svårbehandlad form av leukemi, där CAR-T är en behandling vi nu kan erbjuda patienten som annars skulle ha svårt att klara sig, säger Karin Mellgren, verksamhetschef för Barncancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det vanligaste är att barn är mellan två och tre år gamla när de insjuknar i akut lymfatisk B-cellsleukemi. Behandling med CAR-T ges till barn eller unga vuxna som inte svarat på den vanliga behandling, får återfall och svarar dåligt på återfallsbehandling eller som får återfall efter en stamcellstransplantation

– Vi har sett mycket lovande resultat där minst 50 procent av de allvarligaste sjuka kan botas helt från sjukdomen. Och då rör det sig om barn som från början hade mycket dålig prognos.

Behandlingen går ut på att vita blodkroppar sorteras ut från patientens blod. De vita blodkropparna skickas sedan till ett laboratorium där de omprogrammerats för att känna igen cancercellerna. Efter kvalitetskontroller skickas cellerna tillbaka till Sahlgrenska Universitetssjukhuset där de tinas upp.

– Patienten får de omprogrammerade cellerna som en injektion i blodet. Cellerna attackerar och förgör blodcancerceller och stannar därefter kvar i kroppen. Om det bildas en ny blodcancercell kommer den omprogrammerade cellen att leta upp den och förstöra den.

Den avancerade behandlingen kan bara utföras på högspecialiserade sjukhus och det har tagit ett år för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att få klart kvalificeringen för CAR-T. Då läkemedlet produceras av patientens egna blodkroppar, i ett annat land, har det behövt utverkas noggranna rutiner kring personintegritet, data till tredje land och inte minst inställningar och kontroller av de maskiner och frysboxar man använder i den avancerade processen.

– Att Sahlgrenska Universitetssjukhuset har kvalificerat sig är verkligen roligt. Det ger oss ett nytt vapen i lådan i kampen mot cancer. På barnsjukhuset finns en god kapacitet att ta hand om patienterna eftersom vi har alla specialister inom barnsjukvård samlade där.


Fakta

Akut lymfatisk b-cellsleukemi drabbar ungefär 60 barn per år i Sverige. Av dem kommer fem till tio att vara aktuella för behandling med CAR-T cellterapi. Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot patienter från hela Sverige.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media