Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Försvarsmedicincentrum i stor gemensam katastrofövning

Den 12 april genomförs katastrofövningen Liv. Övningsscenariot är en terrorattack vid Göteborgs garnison på Käringberget och omfattar ett hundratal skadade vilket gör övningen till den största hittills mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Försvarsmedicincentrum.

– Vi övar tillsammans för att samhället ska vara motståndskraftigt vid allvarliga händelser, kriser, terrordåd och krig. Gemensamma övningar i större skala är en förutsättning för att vi ska vara väl förberedda och kunna ta emot ett stort antal svårt skadade patienter med olika typer av skador, säger Hans Lönroth, områdeschef och ansvarig övningsledare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Övningen Liv sker i samverkan mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Försvarsmakten genom Försvarsmedicincentrum, Enheten för säkerhet och beredskap samt Regionservice inom Västra Götalandsregionen.

– Försvarsmakten har en kvalificerad och väl upparbetad vårdkedja för att hantera traumapatienter men inte kapacitet att vårda många allvarligt skadade samtidigt. Därför ligger det i vårt intresse att hela kedjan från skada till omhändertagande på sjukhus fungerar väl och det bygger på samverkan mellan oss, säger, Sven Hedrén, ställföreträdande chef och övningsledare på Försvarsmedicincentrum.

Övningen börjar med en simulerad terrorattack med ett hundratal personer som agerar skadade, så kallade skademarkörer. De kommer att transporteras med militära helikoptrar och fordon till Sahlgrenska Universitetssjukhusets akutintag. Övningen sker på en del av Sahlgrenskaområdet och all annan verksamhet pågår som vanligt.

Det övergripande målet för övningen är att säkerställa Sahlgrenska Universitetssjukhusets beredskapsplan och förmåga att leda och samordna omhändertagandet av ett omfattande inflöde av svårt skadade patienter i samverkan med civilmilitär.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset är sista utposten i regionen vid allvarliga händelser och kriser. Med övningen säkrar sjukhuset sin förmåga att klara stora påfrestningar på samhället i lägen där andra aktörer och resurser inom regionen inte kan räcka till, säger Hans Lönroth.

 

Om övningen Liv

När är övningen?
12 april, klockan 10-15

Hur kommer göteborgarna märka av övningen?
Försvarsmedicincentrum kommer att transportera skademarkörer på gator och vägar samt i luften genom att använda bepansrade militära fordon och helikoptrar under övningen. Det kan allmänheten märka av.

Hur informeras allmänheten?
Information om övningen går att läsa på Sahlgrenska Universitetssjukhusets-, Försvarsmedicincentrums samt regionens hemsidor och Trafikradion P4. Det kommer också gå att följa övningen i Sahlgrenskas och Försvarsmedicincentrums sociala medier.

Övningsscenario
Den 12 april 2018 genomförs en ”garnisonens dag” vid Göteborgs garnison och grindarna är öppna för allmänheten. Det är många besökare på plats och alla verksamheter på garnisonen visar upp sig. Plötsligt forcerar en lastbil en grind på området. När den når åskådarna detonerar lastbilen med en kraftig smäll. Åskådarna reagerar sent eftersom de tror att lastbilen är en del av uppvisningen. Förvirringen är stor med många skadade och chockade. Ett hundratal skadade personer transporteras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset via gator, vägar samt i luften med Försvarsmaktens fordon. Där tas alla skadade om hand via Sahlgrenskas akutintag. Övningen avslutas när samtliga skadade är omhändertagna.

Mer information och pressinbjudan skickas separat, vill du ha mer information kontakta:

Försvarsmedicincentrum, Ulrika Roos, 070-639 84 13, ulrika.roos@mil.se

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media