Sahlgrenska Universitetssjukhuset startar komplett smärtcentrum på Östra Sjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar nu ytterligare steg för att hjälpa de tusentals patienter som varje år söker vård för långvarig smärta. Smärtcentrum på Östra Sjukhuset kommer att fungera som ett regionalt kunskapscentrum för avancerad smärtsjukvård.

– Beslutet att bygga vidare på en väletablerad och fungerade verksamhet kommer att förbättra smärtvården i regionen. På Smärtcentrum finns en samlad och unik kompetens om smärta. Patienter med långvarig smärta möts i vården ofta med okunskap, och som Sahlgrenska Universitetssjukhusets enda öppenvårdsmottagning för patienter med långvarig smärta uppfattas vi som den sista utposten för de mest komplicerade fallen i Västra Götaland och Halland, säger Olaf Gräbel, vårdenhetsöverläkare Smärtcentrum.

I och med beslutet blir Smärtcentrum ett komplett kompetenscentrum med de samtliga tre uppdrag som finns inom den specialiserade smärtvården; akut-, cancer- och långvarig smärta.

– Förra året hade vi ungefär 3 500 besök av patienter med långvarig smärta. Vi arbetar med patienten i tvärprofessionella team - smärtsjuksköterska, fysioterapeut, psykolog och specialistläkare. Fokus i behandlingen ligger på att lindra symtom, och förbättra funktion och livskvalité, säger Olaf Gräbel.

Fakta: Det här är smärta
Smärta är en obehagligt sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan. När smärtan blir mer långvarig och mer utbredd i kroppen kan det övergå från att vara ett symtom på en sjukdom till att bli en sjukdom i sig. Det är vanlig med en samsjuklighet mellan långvarig smärta och olika psykiska och somatiska besvär som oro, ångest, depression, nedsatt muskelmassa och mindre rörlighet.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media