Sahlgrenska Universitetssjukhusets startar centrum för bröstcancer

Centrumbildningen är ett led i att samordna, utveckla och modernisera cancersjukvården för patienter med bröstcancer och andra bröstsjukdomar.

För de patienter som drabbas av bröstcancer kommer detta förhoppningsvis öka både tryggheten under behandlingsprocessen och öka möjligheterna till ännu bättre behandlingsmetoder, säger Roger Olofsson Bagge, överläkare och docent samt centrumföreståndare för Bröstcentrum Sahlgrenska.

Centrumbildningen ska samordna och centralisera vården för patienter med bröstcancer och andra bröstsjukdomar.

Förutom att tydligare placera patienten i centrum skapar detta initiativ även ytterligare möjligheter för klinisk vård och forskning att samverka, vilket stärker förutsättningarna att bli ledande inom diagnostik, behandling, omvårdnad och forskning kring bröstcancer, säger Roger Olofsson Bagge, överläkare och docent samt centrumföreståndare för Bröstcentrum Sahlgrenska.

Fakta: Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Sjukdomen drabbar framför allt medelålders och äldre kvinnor. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna blivit allt bättre. Sahlgrenska Universitetssjukhuset behandlar cirka 700 nya patienter med bröstcancer varje år.

Centrumbildningen har som mål att ytterligare förbättra resultat och ledtider och för att tydliggöra detta så kommer även en ansökan om ackreditering av Bröstcentrum Sahlgrenska att genomföras enligt Europeiska riktlinjer.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media