Samlad laboratoriemedicin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid årsskiftet samlas all laboratoriemedicinsk verksamhet i Västra Götalandsregionen i en ny organisation inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sjukhusets styrelse har nu godkänt överenskommelser som kan få stor betydelse för life science-sektorn i regionen.

– En samlad organisation stärker laboratorieverksamheten i hela regionen och skapar en mer jämlik och effektiv vård för patienterna. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är också ett viktigt nav för life science i regionen och nationellt, säger Gustaf Josefson, ordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regionfullmäktige fattade den 4 februari 2020 beslut om att samla alla laboratoriemedicinska verksamheter i egen regi i Västra Götalandsregionen i en ny organisation inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, från och med årsskiftet. Sjukhusets styrelse har nu godkänt överenskommelser som reglerar den nya organisationens samarbete med övriga sjukhus i regionen. Totalt kommer nästan 1500 personer att arbeta i den samlade regionala laboratorieverksamheten, med alltifrån genetiska analyser till provtagning och analyser av corona-tester. Förändringen öppnar för strategiska satsningar inom precisionsmedicin och AI-utveckling, då en samlad organisation exempelvis kan arbeta mer effektivt med digitalisering och investeringar.

– Det är viktigt att vi satsar på laboratoriemedicin eftersom utvecklingen sker snabbt just nu, bland annat inom precisionsmedicin. Vi ser också en teknikutveckling med en ökad automation och digitalisering som möjliggör en fortsatt satsning på AI och här är det viktigt med regional samordning, säger områdeschef Peter Gjertsson.

Vid sitt sammanträde den 2 oktober tog Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse också emot förvaltningens delårsrapport till och med augusti. Sjukhusets ekonomiska resultat till och med augusti är -651 miljoner kronor, vilket beror på minskade intäkter och ökade kostnader som kan härröras till pandemin. Prognos för helåret uppgår till -800 miljoner kronor. 2020 års resultat kommer att regleras slutligt vid bokslutet.

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Totalt kommer nästan 1500 personer att arbeta i den samlade regionala laboratorieverksamheten, med alltifrån genetiska analyser till provtagning och analyser av corona-tester. Förändringen öppnar för strategiska satsningar inom precisionsmedicin och AI-utveckling, då en samlad organisation exempelvis kan arbeta mer effektivt med digitalisering och investeringar.
Twittra det här

Citat

En samlad organisation stärker laboratorieverksamheten i hela regionen och skapar en mer jämlik och effektiv vård för patienterna. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är också ett viktigt nav för life science i regionen och nationellt.
Gustaf Josefson, ordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset