Satsning på chefer nära patienterna

Sahlgrenska Universitetssjukhuset gör en av landets största satsningar på ledarskapet närmast patienten. 500 chefer genomgår ett skräddarsytt program som är unikt i storlek och ambition – och bygger helt på sjukhusets egen kompetens om ledarskap och utveckling. Nu har den första kullen slutfört programmet.

Första linjens chefer är nyckelpersoner inom sjukhuset genom sin närhet till kärnverksamheten och alla dess medarbetare. Genom att satsa på ett kompetent och närvarande ledarskap är tanken att det ska lyfta och motivera Sahlgrenska universitetssjukhusets samtliga 17 000 medarbetare.

– Vi vet att chefernas roll för medarbetarnas trivsel och arbetsmiljö och för att nå våra mål knappast kan överskattas. Vi vill också stå för ett nära ledarskap. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har aldrig mig veterligen tidigare gjort en så stor och ambitiös satsning på sina chefer, och med sin storlek torde den också vara unik i landet, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Att alla chefer går samma utbildning och får samma bas att stå på för sitt ledarskap ser Ann-Marie Wennberg som en av framgångsfaktorerna för att sjukhuset ska kunna vara en attraktiv arbetsplats. Något som även avspeglar sig i patienternas upplevelse av vården. Det är därför viktigt att sjukhusets ledning och stab samordnar sig för att, tillsammans med interna resurser, bygga programmet utifrån vad som händer internt och i vår omvärld.

– Det är just det som verkligen gör programmet unikt och ligger helt rätt i tiden, säger Ann-Marie Wennberg.

Chefsutvecklingsprogrammet, som initierats av sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg och sjukhusledningen, är framtaget i samarbete med sjukhusets HR-strategiska avdelning. Programmet är planerat att pågå under fyra år med fem utbildningsstarter per år. Vid nio tillfällen under ett år får cheferna tid att reflektera över och praktiskt arbeta med sin chefsroll. Teoripass varvas med övningar där deltagarna får verktyg för att utveckla sitt ledarskap och sin arbetsgrupp.

Förutom att tillföra kunskap som baseras på den senaste forskningen kring att arbeta effektivt och hållbart som chef, förändringsledning och utvecklande ledarskap, ligger tonvikten på erfarenhetsutbyte cheferna emellan.

– Vi har chefer med stor kompetens hos oss och vill ge möjligheter för dem att lära av varandra. Chefsutvecklingsprogrammet är alltså också en satsning på nätverkande och chans att dela den kunskap var och en har, säger Ann Ljungholm, HR-strateg och en av de programansvariga.

– Många chefer säger också att just nätverkandet över verksamhetsgränserna är väldigt givande, att det ger dem både ny kunskap och kontakter som de har stor nytta av i vardagen.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media