Satsning på sköra äldre gav resultat på akuten vid Mölndals sjukhus

Med en geriatrisk läkare på akutmottagningen vid Mölndals sjukhus kortades vistelsetiden för sköra äldre patienter med akuta ortopediska besvär. Den totala vistelsetiden på akuten minskade med nära två timmar i genomsnitt, visar ett nyligen genomfört projekt vid sjukhuset.

− Omhändertagandet av sköra äldre patienter med ortopediska problem är många gånger en utmaning för akutmottagningar att hantera, då det finns många fler faktorer och parametrar att ta i beaktning för den fortsatta vården, säger Victor Linder, ST-läkare vid den Geriatriska verksamheten och projektansvarig för projektet.

Syftet med projektet var att sänka ledtiderna, öka vårdkvaliteten och underlätta arbetet för personalen på akutmottagningen.

Projektets resultat visar att en geriatrisk läkare på akutmottagningen, under dagtid mellan måndag och fredag, faktiskt kortade den totala vistelsetiden på akuten för patientgruppen ”sköra äldre” med akuta ortopediska problem med 110 minuter, alltså nära två timmar.

För de som väntat längst kortades tiden med nära tre och en halvtimme. Även väntetiden till den första läkarkontakten minskades med över 30 minuter.

− Det är genom vårt personcentrerade arbetssätt som vi har kunnat korta vistelsetiden för dessa patienter, samtidigt som vi har haft möjligheten att utveckla och säkerställa att vi ger den allra bästa vården som är möjlig för en utsatt patientgrupp, säger Emilia Möller Rydberg, ST-läkare vid den ortopediska verksamheten och tillika projektansvarig.

Fakta Sköra äldre
Sköra äldre är patienter som är minst 65 år och till följd av nedsättningar i sitt funktionstillstånd lätt drabbas av sjukdom eller skador. Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar sedan fler år tillbaka på att vården av dem ska bli snabbare, bättre och mer jämlik. Exempel på konkreta åtgärder är mobila omvårdnadsteam, screening för skörhet i ambulanser samt geriatriska specialister på akuten.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media