Satsning på vård i hemmet utökas

Fler äldre och sköra patienter kan få sin vård utan att lämna hemmet, tack vare Sahlgrenska universitetssjukhusets två mobila enheter. Nu utökas satsningen med personal motsvarande ytterligare ett team på Östra sjukhuset.

Arbetet med mobila vårdenheter inleddes på Mölndals sjukhus i januari 2017 för att i november samma år utökas med ett team även på Östra sjukhuset. Teamen bemannas dagligen av läkare och sjuksköterskor som träffar patienter i deras hem, på boenden eller någon annanstans där patienten befinner sig.

Nu får Östra sjukhuset nya resurser som motsvarar ytterligare ett team.

– De mobila teamen är väldigt uppskattade av patienterna och på det här sättet kan vi förbättra livskvaliteten för många äldre. De föredrar ofta att vårdas hemma och för multisjuka äldre innebär en sjukhusvistelse ökad risk för vårdrelaterade infektioner och förvirringstillstånd, berättar Maria Taranger, verksamhetschef för Medicin, Geriatrik och Akutmottagning på Östra Sjukhuset och ansvarig för Östra Sjukhusets mobila öppenvårdsteam.

De mobila teamen är inriktade på patienter som är över 65 år och har ett omfattande vårdbehov. Alla läkare och sjuksköterskor har lång erfarenhet av behandling och vårdplanering, och utför såväl bedömningar och utredningar som behandlingar. Patienterna får en egen telefonlinje till vården för att öka tryggheten.

Arbetet bedrivs i nära samarbete med primärvård och kommun, via nya kommunikationsvägar som gör det lättare att optimera patientens vård.

– Det finns många vinster både för patienterna och sjukhuset. Vård i hemmet är ofta bättre för sköra äldre, som slipper väntetider, påfrestande transporter och en ökad infektionsrisk. Samtidigt kan vi undvika onödiga sjukhusinläggningar och avlasta akutmottagningen på Östra, säger Maria Taranger.

Mobila team har i många år använts framgångsrikt inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, både i sjukhusets egen regi och i samarbete med Göteborg och kranskommuner. Även barnsjukvården jobbar sedan flera år tillbaka med vård i hemmet när det gäller barn som är födda för tidigt eller som är sjuka när de föds.

Satsningarna ligger i linje med den omställningen av sjukvården som regionfullmäktige i Västra Götaland beslutat om. Ett av fyra områden inom omställningen handlar om att utveckla och stärka den nära vården och öka sjukvård i hemmet.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media