Smittspårning efter ännu ett fall av mässling

Ett nytt fall av mässling har konstaterats i Göteborg, under natten till tisdag. Totalt har nu 12 fall av mässling konstaterats i det begränsade utbrottet.

Det senaste fallet gäller en medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som insjuknat i mässling. Det kan inte uteslutas att ett antal patienter, anhöriga och medarbetare har utsatts för smittan.

– Det finns ingen anledning till allmän oro, antalet fall är begränsat, men vi tar situationen på allvar och arbetar intensivt för att begränsa smittan, säger Görel Nergelius, chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Den smittade medarbetaren har vistats på Kvinnokliniken, Östra, den 28-29 december. Sjukhuset kontaktar nu de patienter som kan vara berörda, utreder deras immunitet och kontrollerar behovet av vaccin eller immunglobulin.

– Mässling är en allvarlig sjukdom, men i och med att vi nu ger vaccin eller immunglobulin till dem som har exponerats för smittan så skyddar vi dem.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar enligt samma rutin som tidigare, med smittspårning och vaccinering vid behov. Smittspårning innebär att man kartlägger hur den smittade personen rört sig och vilka kontakter personen har haft under den tid personen varit smittsam.

– Syftet med smittspårningen är att snabbt informera och identifiera exponerade och mottagliga individer för att utreda om de kan skyddas genom vaccination eller genom att ge immunglobulin.

Sedan julhelgen pågår också ett omfattande arbete med en immuninventering av alla medarbetare på sjukhuset – närmare 17 000 personer.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har varit i stabsläge sedan juldagen och tagit in extra resurser för att arbeta med smittspårning, provtagning, med mera.

Har du frågor om mässling?

Om du misstänker mässling, hos dig själv eller närstående, ta först kontakt med 1177 för att få råd om var och hur du bör söka vård. Sök inte direkt på akutmottagningarna. Undvik om möjligt kollektivtrafiken. Detta är viktigt för att ytterligare begränsa smittan.   

Har du vårdats på kvinnokliniken, Östra?

Har du varit patient på Kvinnokliniken, Östra sjukhuset, under perioden 28-29 december och har frågor om mässling? Kontakta förlossningskoordinator på telefon: 031-343 12 50.

Mer information och allmänna frågor och mässling och vaccinationer finns på 1177.se.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera