Snabbare hjälp till abstinensbehandling med drop-in-mottagning

Patienter som är motiverade att få hjälp med sin beroendeproblematik behöver få behandling så fort som möjligt. Beroendekliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har hittat ett sätt att erbjuda plats för behandling utan remiss – ibland redan inom en vecka.

Normalt behövs en remiss från läkare eller en egenremiss för att söka planerad vård på sjukhuset. På Beroendekliniken såg man en stor utmaning med sjukhusets traditionella remissförfarande.

– Vi tappade ganska många patienter. Personer som var motiverade och ville ha hjälp med sin beroendeproblematik men efter några veckor, när remissen var godkänd, kunde vi inte längre komma i kontakt med personerna. Motivationsfönstret för våra patienter är ofta för snävt för det traditionella remissförfarandet och vi behövde erbjuda en snabbare väg in, säger Maria Millback, vårdenhetschef för Beroendeavdelning 368 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och fortsätter:

Förra hösten startade beroendeavdelning 368 och dagvårdsavdelning 609 därför en fysisk drop in-mottagning för personer i behov av abstinensbehandling. Hit kan personer, utan varken remiss eller bokning, träffa en behandlare för ett bedömningssamtal. Detta nya sätt att söka vård snabbar på handläggningen och ökar på så sätt tillgängligheten till abstinensbehandling. Mellan november och mars hade drop-in-mottagningen i snitt fem besök per vecka.

– För personer som sökt via drop-in har vi ibland kunnat påbörja behandling inom en vecka. Det är ett otroligt kliv framåt jämfört med det traditionella remissförfarandet, säger Maria Millback.  

I våras fick man tillfälligt pausa mottagningen när covid-19-pandemin tvingade sjukhuset att ställa in en stor del av sin icke-akuta mottagningsverksamhet. När personer inte längre kunde komma spontant till sjukhuset påbörjades därför arbetet med att utveckla en digital drop-in och i augusti startade mottagningens digitala version.

– Vi hade inte kommit så långt i digitaliseringen att vi funderade på att gå över i en ren digital variant utan det har varit en lösning som pandemin tvingat fram. Vi når betydligt fler personer nu och kan erbjuda fler bedömningssamtal per vecka än vad vi hann med på den fysiska drop in-mottagningen, säger Maria Millback.

Att gå från fysiskt till digitalt innebär också utmaningar. En digital mottagning är mindre tillgänglig för personer som inte har tillgång till eget boende, mobiltelefon, surfplatta eller dator, som inte har ett Bank-ID eller som inte kognitivt klarar av att logga in i systemet och skapa en kontakt.

– Vi har löst det på så sätt att personer, som av någon anledning inte kan boka en tid via Mitt vårdmöte, kan kontakta någon av oss behandlare så tar vi bedömningssamtalet på telefon eller vid behov fysiskt. Många tar också hjälp av socialsekreterare, behandlingsassistents eller öppenvårdskontakt för att boka ett videomöte, berättar Helena Bergsten, kurator avd 368.

Så snart sjukhusets besöksförbud kan hävas planerar Beroendekliniken att komma igång med de fysiska drop-in-besöken igen.

– Då tänker vi att den digitala mottagningen ska komplettera den fysiska. För de som inte kan komma till sjukhuset eller som vi inte hinner träffa fysiskt. Så det kommer att finnas digitala tider även i framtiden, säger Maria Millback.  

 

Om drop-in-mottagningen

Hösten 2019 öppnade Beroendekliniken en drop-in-mottagning för personer i behov av abstinensbehandling.

I augusti 2020 startade mottagningens digitala version. Via appen Mitt vårdmöte finns bokningsbara tider, där personer kan boka ett bedömningssamtal via video hos en behandlare, redan samma dag. Den digitala drop in-mottagningen har inneburit ett ytterligare uppsving för tillgängligheten.

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media