Strokevården sparar samhället hundratals miljoner

En kateter förs in via ljumsken, leds upp till hjärnan och tar bort blodproppen med ett sugverktyg. Samhällsvinsterna för varje embolektomi är stora – strokevården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sparar över hundra miljoner kronor åt samhället bara i fjol.

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och för dem som överlever är vägen tillbaka i regel lång och mödosam. Risken är stor att man drabbas av funktionsnedsättningar, men med moderna behandlingsmetoder förbättras oddsen att slippa besvär.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset var först i landet med embolektomier, även kallade trombektomier. Det är ett ingrepp för att avlägsna blodproppar via ett sugverktyg som leds från ljumsken upp till hjärnan. Varje ingrepp innebär en genomsnittlig samhällsvinst på ungefär 410 000 kronor enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (länk, se sida 53).

– Den som drabbas av stroke kan besparas mycket lidande och få en högre livskvalitet genom rätt behandling. Om strokepatienten slipper funktionsnedsättningar blir samhällsvinsterna också stora, eftersom behovet av omsorg från närstående och kommunen minskar, säger Annika Nordanstig, neurolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Under 2018 utförde Sahlgrenska Universitetssjukhuset ungefär 270 embolektomier. Det är en ökning med 30 procent jämfört med året innan och innebär en samhällsvinst på över 100 miljoner kronor. Samtidigt innebär nya behandlingsmetoder ofta nya kostnader för sjukhusen.

– Visst kan det som är en stor vinst för samhället innebära ökade utgifter för sjukhuset. Stroke, cancer och transplantationer är några sådana områden. Men i grund och botten är det givetvis fantastiskt att forskning och teknisk utveckling ger så enorma samhällsvinster, säger Per Albertsson, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

För mer information om hälseekonomiska effekter av trombektomi/embolektomi:
Long-term cost-effectiveness of thrombectomy for acute ischaemic stroke in real life, Steen Carlsson mfl 2017

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media