Svag evidens för värdebaserad vård visar SU-utredning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som första vårdaktör i Sverige utvärderat och undersökt evidensen för värdebaserad vård.

– Vi har inte hittat stöd i forskningen för att införa konceptet i hela sjukvården. Men värdebaserad vård är en av flera förbättringsmetoder vi kan använda oss av - där det är lämpligt, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg. 

Värdebaserad vård (VBV) är en strategi som, förenklat, syftar till att åstadkomma så friska patienter som möjligt med så låg resursåtgång som möjligt. Metoden beskrevs konceptuellt i USA år 2006 av Porter och Teisberg (Porter & Teisberg, 2006) och har under de senaste åren introducerats på flera svenska universitetssjukhus, och integrerats i en tematisk organisation på Karolinska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har sedan 2013 arbetat med VBV som strategi i ett antal processer.

I september 2017 gav SU:s sjukhusdirektör, Ann-Marie Wennberg, ett uppdrag till professor Peter Lönnroth att belysa utvecklingen av VBV på SU samt evidensen för VBV, jämfört med andra förbättringsmetoder.

 Eftersom vi arbetat med värdebaserad vård ville vi ta reda på hur det gått. Vi ser också att frågan ligger i tiden. Efter vårt beslut att utreda VBV har även regeringen gett Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i uppdrag att granska metodiken, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Utredningen har granskat 1320 forskningspublikationer, och gallrat fram 45 studier som ansetts relevanta för utvärderingen. Utredaren har också intervjuat nyckelpersoner på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Enligt utredaren visar genomgången att VBV har ett värde för förbättringsarbetet i vården, men metoden förefaller inte - utifrån tillgängliga data - vara överlägsen andra metoder för förbättringsarbete.

 Vi arbetar vidare med patienten i fokus. VBV är ett strategiskt förhållningssätt, men vi kommer att arbeta med olika metoder. Istället för att rikta in oss mot ett enskilt förändringskoncept, så samarbetar vi med Göteborgs Universitet och Chalmers om flera metoder som förankras i forskningen. Det är SU:s modell, säger Ann-Marie Wennberg. 

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Citat

Istället för att rikta in oss mot ett enskilt förändringskoncept, så samarbetar vi med Göteborgs Universitet och Chalmers om flera metoder som förankras i forskningen. Det är SU:s modell.
Anne-Marie Wennberg, sjukhusdirektör