Tidig hemgång efter förlossning startar i början av året på SU

Uppdaterad version: Från och med den 30 januari 2017 kommer friska omföderskor med normal graviditet och förlossning och där barnet mår bra att gå hem efter sex till åtta timmar. Barnmorskemottagningen inom Närhälsan spelar en viktig roll i att förbereda kvinnan för tidig hemgång.

Under 2016 har verksamheten för förlossningsvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjudit tidig hemgång för både förstföderskor och omföderskor. Utvärdering har visat att familjerna är nöjda med att gå hem direkt från förlossningsavdelningen och att få sin uppföljning via BB mottagningen.

Vi kommer fortsätta med det, men det nya är att omföderskor i första hand erbjuds tidig hemgång med återbesök till BB mottagningen. Om en omföderska ändå önskar plats på BB avdelningen kommer hon få det. Förstföderskor erbjuds i första hand plats på BB avdelningen men kan gå på tidig hemgång om de önskar det och uppfyller kriterierna, säger Corinne Pedroletti, verksamhetschef för obstetrik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och tillägger att hemgången från sjukhuset efter barnafödandet ska kännas trygg med stöd utifrån individuella behov.

Naturligtvis har kvinnor olika erfarenheter från tidigare förlossningar och några har haft problem med amningen och därför kan frågorna bli många. Margareta Risenfors, sektionsledare och barnmorska på Antenatalenheten/BB-mottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, instämmer och berättar att omföderskan ibland kan känna oro inför hur amningen ska fungera.

– Men den utvärdering som vi har gjort under året visar att om mamman och barnet är friska så tycker många det är bättre att vara hemma än på en BB avdelning. När frågor uppstår så som om amningen finns vi till hands. Kvinnan erbjuds telefonuppföljning dagen efter förlossningen och ett återbesök till barnmorska och barnläkare efter 48 timmar. Vi släpper ingen nybliven förälder innan Barnhälsovården tar över, betonar hon.

Enligt Corinne Pedroletti är också medarbetarna på förlossningen väl förberedda.
– Vi kommer även fortsättningsvis erbjuda en trygg och säker vård i samband med förlossning med uppföljande återbesök till BB mottagningen, säger hon.

Det är av största vikt att hela vårdkedjan samverkar för ett bra omhändertagande. Redan på barnmorskemottagningen samtalar därför barnmorskan med den gravida kvinnan om att förbereda sig för tidig hemgång i de fall där det är aktuellt.

Vi inom Närhälsans barnmorskemottagningar i göteborgsområdet är beredda på den här förändringen och informerar omföderskorna om den och försöker få dem trygga i den, säger Susanne Samuelsson på Närhälsan, områdeschef för mödravården i göteborgsområdet.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst 031-342 96 00, massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi inom Närhälsans barnmorskemottagningar i göteborgsområdet är beredda på den här förändringen och informerar omföderskorna om den och försöker få dem trygga i den.
Susanne Samuelsson på Närhälsan, områdeschef för mödravården i göteborgsområdet.