Transplantationsrekord för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Under 2015 genomfördes fler transplantationer än någonsin tidigare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, totalt 371 organtransplantationer. Samtidigt utmärker sig Västverige med högst andel organdonatorer i landet enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. 

Totalt 371 organdonationer kunde alltså genomföras under 2015, vilket är det högsta antalet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset genom tiderna. Detta samtidigt som en ny rapport från Socialstyrelsen visar att det är i västra Sverige man hittar flest organdonatorer per miljon invånare i hela landet, 22,3 stycken för att vara exakt.

Varje donerat organ gör nytta då en enda donator ge flera människor livet åter. Som exempel gav organen från förra årets 39 donatorer i Västra Götalandsregionen 152 människor livet åter. En som är extra glad över dessa goda resultat är den regionalt donationsansvarige läkaren Bertil Andersson på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Anledningen till att vi har lyckats så bra i västra Sverige beror på det fantastiska arbete som våra donationsansvariga läkare och sjuksköterskor gör. Det krävs stor empati och kunskap för att diskutera organdonation med närstående precis efter att de har förlorat någon som står dem nära.

Han menar att framgången ligger i att man har varit ute mycket och informerat sina vårdkollegor om nyttan med organdonation och upplyst allmänheten om hur viktigt det är att ta upp frågan med närstående. Likaså är återkopplingen som transplantationskoordinatorerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ger efter en transplantation en betydelsefull del.

– Koordinatorerna är väldigt duktiga på att ge återkoppling till intensivvårdsavdelningarna på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Det är viktigt eftersom medarbetarna på dessa avdelningar lägger ned ett enormt arbete på att identifiera organdonatorer och ta hand om deras närstående. De behöver få veta att deras insats verkligen gör nytta för människor som väntar på ett livsviktigt organ, säger Bertil Andersson.

En annan del av förklaringen ligger i det genombrott för organdonation som har skett på Island, som är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhusets totala upptagningsområde för organtransplantationer. I januari 2015 reste en delegation från Sahlgrenska Universitetssjukhuset dit och föreläste om och diskuterade organdonation med medarbetare på samtliga tre sjukhus. De förde även diskussioner med representanter från Islands regering.

– Efter vårt besök ökade antalet organdonatorer från Island markant och under 2015 har 12 organdonatorer identifierats, jämfört med att man tidigare brukat ha två till tre stycken per år. Översatt i jämförbara siffror betyder detta att Island, som brukar identifiera 6-9 donatorer per miljon invånare, nu är bäst i världen med hela 38 donatorer per miljon invånare, säger Bertil Andersson.

Något som också gläder honom är att de goda donatorsresultaten inom Västra Götalandsregionen även ser ut att hålla i sig under 2016. Än så länge har man identifierat 19 stycken donatorer och målet är att nå 45 donatorer, vilket skulle innebär 25 donatorer per miljon invånare, samma nivå som grannländerna Norge och Finland. Därför kommer man nu att satsa extra mycket på att nå ut med information via vårdcentralerna.

– I år har vi startat upp ett samarbete med primärvården, där vi hoppas att allmänheten ska ta sitt ansvar och aktivt ta ställning i donationsregistret. Sverige är nämligen det land i världen vars befolkning är mest positivt inställd till organdonation, ändå är endast 15 procent registrerade i donationsregistret, säger han.

FAKTA: Antal organtransplantationer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2015: 371 stycken
2014: 337 stycken
2013: 321 stycken
2012: 303 stycken
2011: 310 stycken

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv life science-miljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Taggar:

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Anledningen till att vi har lyckats så bra i västra Sverige beror på det fantastiska arbete som våra donationsansvariga läkare och sjuksköterskor gör. Det krävs stor empati och kunskap för att diskutera organdonation med närstående precis efter att de har förlorat någon som står dem nära.
Bertil Andersson, regionalt donationsansvarig läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset