Tre nya fall av mässling upptäckta på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Under fredagen har tre nya fall av mässling konstaterats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I ett av fallen har patienten som sökt vård kunnat exponera andra på sjukhuset. 

- Vi arbetar intensivt med smittspårning för att kunna kontakta dem som eventuellt exponerats för smitta i kontakt med denna patient. De två andra patienterna har omhändertagits på ett sätt som inte exponerat andra på sjukhuset, säger Görel Nergelius, chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sjukhuset är i fortsatt stabsläge och har extra resurser som hela tiden arbetar med smittspårning, grindvakter i alla akutmottagningar och behandling av patienter som insjuknar eller riskerar att smittas av mässling.

- Vi ser nu flera fall och det är tydligt att mässlingsutbrottet inte är över än. Vi fortsätter att arbeta metodiskt med smittspårning och andra åtgärder. 

Under fredagseftermiddagen konstaterades mässling hos en person som sökt vård på sjukhuset, på Sahlgrenskas akutmottagning natten till 4 januari. Det finns därför risk att andra patienter och medarbetare på sjukhuset kan ha exponerats för smittan och smittspårning pågår nu. Vaccinationsskyddet i samhället är generellt gott, men smittspårningen syftar till att identifiera och skydda personer som saknar immunitet.

Vården i Västra Götaland har en ökad uppmärksamhet på mässling då det fortfarande är förväntat med fler fall av mässlingen i Göteborgsområdet. Personer som tror sig vara smittade kan söka information via nätet på 1177.se. Om de är i behov av vård ska de i första hand kontakta 1177, uppmanar Görel Nergelius. 

– Den som misstänker mässlingen ska inte sitta i väntrum på sjukhus eller vårdcentraler till följd av smittorisken. Om man ändå söker sig till våra akutmottagningar på sjukhuset ska man vara uppmärksam på att det finns informationsskyltar och extra vårdpersonal vid ingångarna till akutmottagningarna. Vårdpersonalens uppgift är att fråga om mässlingssymtom och vaccinationsstatus, i de fall misstanke finns om smitta, omhändertas dessa patienter särskilt.

Allmän information om mässling 
Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som är ovanlig i Sverige men vanligare utomlands. Infektionen ger bland annat hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli allvarlig och ge följdsjukdomar som öroninflammation och lunginflammation. Vid mässling får du vanligtvis följande symtom: 
• Du får hög feber. 
• Du får torrhosta. 
• Dina ögon blir irriterade och ljuskänsliga. 
• Efter några dagar får du utslag på kroppen. De är först ljusröda och blir sedan mörkare och flyter ihop. Utslagen brukar börja i ansiktet och sedan sprida sig till resten av kroppen. Febern brukar försvinna inom fem till sex dagar efter att du har fått utslagen.

Sedan tar det oftast ytterligare en vecka innan du är återställd. Det kan ta längre tid om du får en svårare infektion eller om du får någon följdsjukdom.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00. 

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera