Tryggaste vården för sköra äldre finns utanför sjukhusen

Den tryggaste vården för sköra äldre personer är utanför sjukhusen. Därför kraftsamlar nu kommun, sjukhus och primärvården för att säkerställa vården för de mest utsatta. Målet är en god och trygg vård för sköra äldre – och de som sköter om dem.

Sköra äldre människor får tryggare vård hemma än på sjukhus. Det är ett budskap vårdens parter länge sökt kommunicera ut och som är extra angeläget i det rådandet läget med spridningen av coronaviruset.

De tre parterna är helt överens och kraftsamlar nu resurser för att kunna komma till patienterna som är i behov av vård i stället för att de skickas till sjukhuset där de riskeras att utsättas för smittspridning.

– Vi förstår att många äldre och också anhöriga automatiskt tänker att det är på sjukhus den tryggaste vården finns. Kanske särskilt nu i coronatider. Inget kan vara mer fel, säger Maria Taranger, läkare och verksamhetschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fokus i samarbetet ligger just nu på att skydda extra sårbara personer, då handlar det främst om sköra äldre och många finns inom kommunernas äldreomsorg.

– Vi ska alltid sträva efter en patientsäker vård på patientens villkor, det sker oftast bäst i hemmet, säger Lena Lager Socialchef Härryda kommun. Nu löser vi det genom tät samverkan med sjukhuset och vårdcentralen, på distans eller i patientens hem, och mellan de kompetenser patienten och dennes tillstånd kräver. För en äldre, sjuk person är det ofta att föredra att vårdas i en miljö man är van vid, av personal man känner.

Chefer diskuterar nu över huvudmannagränser för att hitta lösningar på de nya utmaningar som dyker upp i det dagliga arbetet.

– Primärvården samarbetar intensivt med kommun och sjukhus så att de äldre kan vara kvar i sitt hem även vid infektion, säger Åsa Lind primärvårdschef Närhälsan.

Vårdsamverkan i Göteborgsområdet
I organiseringen Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet möts chefer från regionens hälso- och sjukvård, tandvård, kommunal vård och omsorg, socialtjänst samt skola för att skapa förutsättningar att ge personer som behöver insatser från både kommun och region bästa möjliga vård, stöd och omsorg. I Göteborgsområdet ingår Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö. www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet 

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media