Unik mottagning för svårbehandlad utmattning

Nu öppnar Psykiatrimottagning för utmattningssyndrom, PMU, som riktar sig till patienter med svårbehandlad utmattning. Mottagningen vänder sig främst till dem som förutom utmattning fått andra diagnoser som ångest och depression.

I fjol var 8 000 patienter i Västra Götalandsregionen sjukskrivna med diagnosen utmattning. Det är en sjukdom som kan drabba vem som helst. Tidigare var den vanligaste patienten en dubbelarbetande medelålders kvinna. Men det har blivit allt vanligare att även män och yngre drabbas.

 Personer med utmattningssyndrom söker sig i första hand till vårdcentralen som gör ett fantastiskt arbete och många blir bra igen inom ett år. Men vissa patienter tillfrisknar inte och det är de patienterna vi vill nå, säger Gro Sundell, enhetschef för den nya mottagningen.

Det som är unikt för mottagningen är att den är specialiserad på samsjuklighet, det vill säga utmattningssyndrom i kombination med en annan psykiatrisk diagnos. Som patient kommer man till mottagningen för rådgivning och konsultation via remisser från primärvården. Ska man genomgå behandling sker det via remiss från den specialiserade allmänpsykiatrin.

 Eftersom våra patienter även kommer att ha en annan psykiatrisk diagnos är det viktigt att man även får behandling för denna parallellt som man får behandling hos oss.

Ett kvalitetsregister kommer att upprättas för att få reda på mer om utmattningssyndrom vid samsjuklighet.

 Vi vill försöka ta reda på varför de här patienterna inte blir bra och genom ett kvalitetsregister hoppas vi kunna se om utmattningssyndrom till exempel är mer vanligt förekommande vid vissa psykiatriska tillstånd än andra, säger Gro Sundell.

Mottagningen är regional vilket innebär att den kommer att ta emot patienter från hela Västra Götalandsregionen. Tanken är att mottagningen även ska arbeta med rådgivning och konsultation gentemot vårdcentraler och andra vårdgivare.

 Vi har redan en mängd förfrågningar och kommer att ta emot våra första patienter den här veckan, sedan tror vi att det kommer att bli omkring 400 nybesök per år, säger Gro Sundell.

Mottagningen är centralt belägen i nya lokaler på Viktor Rydbergsgatan i den fastighet där franska skolan i Göteborg tidigare varit inhyst. Mycket tid har lagts på att skapa en harmonisk miljö.

 En ombonad miljö är också ett sätt att få patienterna att känna sig värdefulla. Behandlingen hos oss går i första hand ut på att lära patienterna att begränsa sig själva och hitta en balans i tillvaron.  Vi är inga supermänniskor och behöver heller inte vara det, säger Gro Sundell.

Fakta Psykiatrimottagning utmattningssyndrom

Mottagningen finns på Viktor Rydbergsgatan 12 i Göteborg.

På mottagningen kommer totalt 16 personer att arbeta - två läkare, fyra psykologer, tre arbetsterapeuter, två fysioterapeuter, en kurator, sjuksköterska, en sekreterare och en enhetschef.

Som patient kommer man till mottagningen via remiss från vårdcentral för konsultation eller via den specialiserade allmänpsykiatrin för behandling.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Personer med utmattningssyndrom söker sig i första hand till vårdcentralen som gör ett fantastiskt arbete och många blir bra igen inom ett år. Men vissa patienter tillfrisknar inte och det är de patienterna vi vill nå.
Gro Sundell, enhetschef för den nya mottagningen