Unikt team ska hjälpa patienter svårt sjuka i covid-19 tillbaka till ett normalt liv

Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför en ny typ av rehabiliteringsteam som ska hjälpa patienter som är eller har varit svårt sjuka i covid-19. Sjukhuset är först ut i landet med den här typen av rehabiliteringsinsats som ska hjälpa fler coronadrabbade att kunna återgå till ett normalt liv.

– Samtidigt som vi utökar kapaciteten för att vårda patienter med covid-19 utvecklar vi också sättet att vårda patienterna. Vi har kunnat se att många patienter svårt sjuka i covid-19 har och kommer att ha ett fortsatt stort behov av rehabilitering, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare och professor i rehabiliteringsmedicin, Neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Rehabiliteringsinsatserna för patienter med covid-19 handlar om att förbättra både fysiska och psykiska funktioner efter covid-19. Det handlar bland annat om andningsfunktion, fysisk funktion och aktivitetsförmåga men även i vissa fall påverkan på muskler, perifera nerver. Det finns rapporter om påverkan även på hjärta, lever, njurar samt ökad frekvens av stroke hos denna grupp.

­– Vi har kunnat se att de flesta har mer än ett problem. Eftersom patienterna är alltifrån yrkesverksamma småbarnsföräldrar, till pigga pensionärer och multisjuka äldre har alla olika behov men alla svårt sjuka behöver någon form av rehabilitering. Rehabiliteringsinsatserna ska starta redan när patienten kommer in till sjukhuset, och därefter i olika omfattning och innehåll under hela sjukdomsförloppet, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen.

Teamet lyfter också vikten av att återfå den psykiska funktionen då många patienter blir psykiskt påverkade av att ha legat nedsövda utan att veta vad som har hänt. För att hjälpa patienten att ”fylla i luckorna” används dagböcker i intensivvården för att patienten ska kunna ta del av vad som har hänt under vårdtiden i efterhand.

­– Många av patienterna blir väldigt mentalt påverkade. En del patienter har varit medvetna om hur svårt sjuka de faktiskt har varit och att då gå från att inte veta om man kommer att överleva till att vara på bättringsvägen och bli fysiskt aktiv igen blir en väldigt stor omställning, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen.

Teamet är multidisciplinärt vilket innebär att flera olika yrkeskategorier ingår; bland annat fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog, logoped, dietist samt specialistläkare i rehabiliteringsmedicin och lungmedicin. Annika Khalif är arbetsterapeut och en av dem som arbetar i de nya rehabteamen för patienter med covid-19.

– Patienternas andning blir väldigt påverkade av sjukdomen och då blir många patienter rädda när de känner att de inte kan få luft. Men att få syrgas betyder till exempel inte att man måste ligga nerbäddad, utan många patienter kan vara uppe och röra på sig ändå. Där fyller vi en viktigt pedagogisk roll för att hjälpa patienten tillbaka till sin vardag, säger hon.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera