Välkommen till presseminarium kring Vägen till SU 2015

Välkommen till presseminarium kring Vägen till SU 2015
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets i särklass största projekt som under ett år engagerat mer än 250 medarbetare.

Projektet Vägen till SU 2015 handlar om vilka vägval som måste göras under de närmaste åren för att sjukhuset även i framtiden ska kunna erbjuda sjukvård, forskning, utveckling och utbildning med hög kvalitet.
På många områden visar rapportens analyser att SU intar en särställning, på andra krävs förändringar för att sjukhuset ska kunna tillgodose patienternas krav och hävda sig i en allt hårdare konkurrens.
Exempel på slutsatser är att
• patientens medverkan i vården behöver ökas
• konkurrenskraften om arbetskraften måste stärkas
• en målmedveten satsning på forskning och utveckling krävs

Rapporten, som innehåller nulägesbeskrivningar, analyser men även konkreta förslag till handlingslinjer, överlämnas i dagarna till beställarna, Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse och sjukhusdirektör Jan Eriksson.

Presseminariet äger rum tisdagen den 17 juni 2008 kl 9-11.30 i C-salen i matsalsbyggnaden på Sahlgrenskaområdet.

Medverkar i seminariet gör sjukhusdirektör Jan Eriksson samt projektledare Birgitha Archenholtz.
Tillgängliga för frågor och kommentarer finns även dekanus Olle Larkö från Sahlgrenska akademin, projektledaren från Sahlgrenska akademin Annika Rosengren, samt projektets huvudsekreterare Ingvar Svensson.

Slutrapporten i sin helhet, liksom en pressrelease, finns tillgänglig i samband med seminariet.

Välkomna!


Göran Ekstedt
Kommunikationschef
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera