Väntetider för cancervård överlag inte påverkade av covid-19

Sahlgrenska Universitetssjukhusets tillgänglighet till cancersjukvård har generellt inte påverkats negativt av utbrottet av covid-19 tack vare en lyckad omställning. Sjukhuset ser dock en oroande trend med färre patienter som söker vård för misstänkt cancer och även besök till mammografi har minskat.

Vi gör allt vi kan för att upprätthålla vården för cancersjuka under pågående pandemi. Generellt så har väntetiderna till strål- och cytostatikabehandling inte påverkats negativt. Vi har i vissa fall anpassat behandlingen för att inte utsätta patienterna för smittrisk eller svåra biverkningar, säger Johanna Svensson, verksamhetschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nästan samtliga verksamheter som bedriver cancersjukvård på sjukhuset har kunnat anpassa sig till de nya förhållandena genom att lägga om en stor del av besöken till digitala vårdmöten.

Vi har ett mycket bra samarbete mellan olika verksamheter inom och utom sjukhuset och vi har också arbetat med att flytta ut canceroperationer till bland annat Carlanderska sjukhuset.  Allt detta sammantaget är viktiga orsaker till att operationstillgängligheten överlag inte har påverkats negativt för de allra flesta patientgrupper, även om vi tyvärr i ett mindre antal fall inte har lyckats helt ännu, säger Claes Jönsson, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I verksamheterna ser man dock en tendens till att patienter som borde söka med misstänkta cancersymtom avstår att göra detta på grund av utbrottet av covid-19. Inom sjukhusets lungmedicinska verksamhet har man kunnat se ett minskat remissinflöde från primärvården gällande patienter där man misstänker lungcancer, med hela 50 procent.

– Vi tror att det beror på att man undviker att söka primärvården på grund av rädsla för att blir smittad eller att man inte vill belasta sjukvården. Men dröjer man för länge så kan prognosen för en eventuell cancersjukdom försämras, så har man symtom som man är orolig för ska man söka vård och det gäller givetvis alla former av cancer, säger Charlotte Widell, verksamhetschef för Lungmedicin.

Inom till exempel mammografin ser man också ett färre antal patienter och att i snitt 30 procent uteblir från sitt bokade besök, att jämföra med 5 procent före pandemin. Där uppger många att man avstår på grund av rädsla att bli smittad eller att man uppvisar förkylningssymtom. 

Om man avstår på grund av rädsla är det viktigt att man rådgör med sin läkare innan. Om det beror på att man är sjuk eller av någon annan orsak avstår är det viktigt att man avbokar sitt besök. säger John Brandberg, verksamhetschef för Radiologi, och konstaterar att man för cancersjukvården som helhet inte ser längre väntetider för patienter med cancermisstanke eller under cancerbehandling inom radiologin.

Målet för sjukhuset är att upprätthålla en god cancersjukvård med så hög tillgänglighet som möjligt samtidigt som beredskap måste finnas för tillräckligt antal intensivvårdsplatser för patienter som blir svårt sjuka i covid-19 och andra akut svårt sjuka patienter.

–  Om vi får en kraftig ökning av antalet patienter i behov av intensivvård och våra medarbetare behövs där kan vi tillfälligt tvingas minska antalet operationer och andra åtgärder. Ingen har facit för hur pandemin kommer att utveckla sig men vår särskilda krisledning ser kontinuerligt över arbetssätt och arbetsformer för maximal uthållighet vid en långvarig pandemi. Och ju bättre vi kan hålla våra väntetider desto bättre är vi rustade för att klara en sådan situation, avslutar Claes Jönsson, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media