Bokslutskommuniké januari-december 2002

.

Om oss

Säki är ett förvaltningsbolag med stora ägarintressen i Nobia AB (kök); Securiats AB, Securitas System AB, Securitas Direct AB (säkerhet); Assa Abloy AB samt AB Fagerhult. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och lös egendom.

Dokument & länkar