SaltX Technology introducerar SunCool i Ghana

- Inleder samarbete med lokalt energibolag

Nasdaq First North-listade SaltX Technology har inlett ett samarbete med ett nystartat energibolag i Ghana - SolarX. Bolaget har i samband med avtalet lagt en första order av en demonstrationsanläggning som ska visas upp för myndigheter och potentiella kunder. Anläggningen kommer att installeras på universitetet i Accra där SolarX kommer att sköta utbildningen av installatörer och franchisetagare av konceptet i landets samtliga distrikt.

Som ett led i marknadsföringen av SunCool i Afrika, har SaltX nyligen besökt Ghana och deltagit vid en större mässa för förnybar energi.  Vidare har bolaget har diskuterat med olika partners som kan sälja, tillverka och distribuera SunCool i Ghana. Planen är att importera antingen SunCool-solfångare från SaltX kinesiske partner NSECT eller glastuber med SaltX material för att sedan montera solfångarna i Ghana.

”Även om SolarX är ett nystartat bolag har det de rätta politiska kontakterna för att kunna påverka och vara en aktiv del i den stora solrevolution som landet nu genomgår. Alla som jag träffat i Ghana, inklusive energiministern, tror att SunCool behövs för att göra sig oberoende av dyra, fossila bränslen som hämmar den ekonomiska tillväxten i landet, säger Göran Bolin, CTO och vice VD för SaltX Technology.

SolarX har nyligen tecknat ett så kallat memorandum of understanding (MOU) med Ghanas energikommission om ackreditering av ”solentreprenörer”.

SaltX VD Karl Bohman avslutar: ”Ghana kommer att vara en utmärkt ingång till övriga marknader för SunCool i Afrika”.

För ytterligare information kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46-705 600 268

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Stockholm
2017-10-17

Om oss

SaltX Technology är ett svenskt prisbelönt företag som har utvecklat en banbrytande nanoteknologi, som har världsomfattande patent, med lagring av energi i salt under obegränsad tid för att ge värme och/eller kyla. Företaget fokuserar främst på storskalig energilagring, vilketkrävs för att hantera ojämn energiförsörjning i och med förnybar energi. SaltXs innovation, nano-belagt salt, är en cirkulärvärmeenergilagringslösning som löser problematiken med förnyelsebara energikällors ojämna produktion för energinätleverantörer, industriella och kommersiella kunder. Med låg kostnad möjliggör SaltX Energy Storage en fullständig övergång till förnybar energi, globalt.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar