Civilingenjörsförbundet inför kollektiv inkomstförsäkring

Civilingenjörsförbundet inför kollektiv inkomstförsäkring - Sacos största förbund höjer ersättning vid arbetslöshet Arbetslösa får 80 procent av månadslönen upp till 80 000 kronor, jämfört med maximala 16 060 kronor från a-kassan, i ett halvår. Det är innebörden i Civilingenjörsförbundets (CF) och SalusAnsvars nya inkomstförsäkring som börjar gälla den 1 september i år. - När samhället inte förmår att i tillräckligt hög grad sörja för alla arbetslösa får vi göra vad vi kan för våra medlemmar, säger CF:s förbundsdirektör Richard Malmborg. Vid arbetslöshet drabbas de flesta i dag av en kraftig inkomstförsämring då de tjänar över det s k taket för a-kasseersättning. De kan få maximalt 16 060 kronor/månad (80 procent av 20 075 kr/mån). Tillsammans med SalusAnsvar har CF därför nu utarbetat en kollektiv inkomstförsäkring som innebär att man får 80 procent upp till 80 000 kronor, de första 120 dagarna. - Tanken är att man ska kunna behålla sin levnadsstandard även om man under en omställningsperiod står utan arbete, säger SalusAnsvars vd Carl- Viggo Östlund. - Detta innebär inte minst en säkerhet för de yngre medlemmarna och för övriga som inte omfattas av trygghetsavtal. Men det kan även gynna rörligheten på arbetsmarknaden - fler vågar ta steget och prova på nya jobb, tillägger Richard Malmborg. För ytterligare information: Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör SalusAnsvar 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Richard Malmborg, förbundsdirektör CF 070-564 13 63 Jonas Burvall, pr-ansvarig SalusAnsvar, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 400.000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030401BIT01020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030401BIT01020/wkr0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar