Dags för politiker och bilindustri att ta ansvar i alkolåsfrågan

Dags för politiker och bilindustri att ta ansvar i alkolåsfrågan I dag kan vi läsa skrämmande siffror från Vägverket. Obduktioner har visat att 28 procent av dödade personbilsförare under 2002 hade kört rattfulla. Det är en kraftig ökning som kunnat förhindras om vi haft alkolås i alla bilar. -Om inte bilindustrins stolthet över sina egna krav på trafiksäkra bilar ska vara annat än hyckleri, måste man ta alkolåsdebatten på allvar. Frivilligheten i frågan har hittills inneburit att några kommuner, transportföretag, buss- och taxiföretag har installerat alkolås. Detta har gett resultat, men nu är det dags för handling på bred front, säger Carl-Viggo Östlund, VD SalusAnsvar och Tom Bjerver, VD Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF. Varje år dödas 150 personer och 1 000 skadas svårt i olyckor relaterade till trafikonykterhet. Om alla bilar utrustades med alkolås skulle onyktra förare låsas ute från vägarna. -Nu är det hög tid för regeringen att agera. De kan fatta beslut som skulle underlätta för såväl konsumenter som bilindustrin när det gäller installation av alkolås. När vi införde katalysatorrening i bilarna i Sverige var en av åtgärderna en kraftig skattesänkning på nya bilar. Liknande åtgärder skulle kunna användas för alkolåsinstallationer, säger Carl-Viggo Östlund och Tom Bjerver. SalusAnsvar och MHF bedriver ett gemensamt arbete för att alla bilar i Sverige ska vara utrustade med alkolås senast år 2015. Som ett led i detta arbete har SalusAnsvar halverat sin trafikförsäkringspremie för bilar utrustade med alkolås. För ytterligare information: Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör, SalusAnsvar 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Tom Bjerver, vd MHF, 0702-31 10 58 Jonas Burvall, pr-ansvarig, SalusAnsvar, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 Sören Sehlberg, informationschef MHF, 0706-33 99 94 SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 310.000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00490/wkr0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar