Delårsrapport

Report this content

Delårsrapport januari - september 2002 * Koncernen uppvisar ett starkt resultat. Rörelseresultatet för perioden är på 26,9 MSEK (-58,5). * Koncernens resultat före skatt uppgick för perioden till 23,1MSEK (-220,0). * Avkastning på eget kapital uppgick till 13,4 procent (neg). * Vinst per aktie uppgick till 0,97 kronor (neg). Denna rapport omfattar information, om inte annat anges, avseende den utdelande delen av SalusAnsvarkoncernen och omfattar således inte Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar och SalusAnsvar Grupplivförsäkringsaktiebolag, vilka drivs efter ömsesidiga principer. [REMOVED GRAPHICS] SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 400.000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademiker-organisationer och idéburna organisationer. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar. EKONOMISK INFORMATION * Bokslutskommuniké 2002 12 februari 2003 * Årsredovisning 2002 mars 2003 * Bolagsstämma 2002 17 april 2003 Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 16 oktober 2002 SalusAnsvar AB (publ) Carl-Viggo Östlund Verkställande direktör och koncernchef För frågor vänligen kontakta: Carl-Viggo Östlund, Verkställande direktör, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Jonas Burvall, Pressansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00450/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00450/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar