Delårsrapport januari - september 2003

Delårsrapport januari - september 2003 ·Koncernens resultat efter skatt uppgår för perioden till 42,7 miljoner kronor (20,8) inkluderat reavinsten vid försäljningen av SalusAnsvar E. Öhman Investment Management (SÖIM) på 15,7 miljoner kronor. ·Rörelseresultatet för perioden är 26,9 miljoner kronor (26,9). ·Omsättningen för perioden är 143,3 miljoner kronor (112,2). Ökningen förklaras till större delen av nya agenturverksamheter i moderbolaget. ·Avkastning på eget kapital uppgår till 23,2 procent (13,4). ·Vinst per aktie uppgår till 2,00 kronor (0,97). ·Utsikterna för 2003 är att resultatet efter skatt, exklusive reavinsten vid försäljningen av SÖIM, förväntas bli bättre än resultatet för verksamhetsåret 2002. Denna rapport omfattar information, om inte annat anges, avseende den utdelande delen av SalusAnsvarkoncernen och omfattar inte Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar och SalusAnsvar Grupplivförsäkringsaktiebolag, vilka drivs efter ömsesidiga principer. Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Lennart Krän, ekonomichef, 08-55 54 50 10, 0709-11 60 10 Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00590/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00590/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar