Delårsrapport januari - juni 2004

- Koncernens resultat efter skatt uppgår för perioden till 48,9 miljoner kronor (33,5) inkluderat aktiverade underskottsavdrag om 118,5 miljoner kronor, vilka medför en positiv resultateffekt om 33,2 miljoner kronor. - Rörelseresultatet för perioden är 19,1 miljoner kronor (18,0). - Omsättningen för perioden är 116,5 miljoner kronor (97,7). - Avkastning på eget kapital uppgår till 33,6 procent (27,8). - Vinst per aktie uppgår till 2,28 kronor (1,57). Vid frågor vänligen kontakta: Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Lennart Krän, ekonomichef, 08-55 54 50 10, 0709-11 60 10 Jonas Burvall, informationschef, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar