Delårsrapport januari-mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 ·Koncernen uppvisar ett positivt resultat för sjätte kvartalet i följd. ·Koncernens resultat efter skatt uppgick för perioden till 8,5 miljoner kronor (6,5). ·Rörelseresultatet för perioden är på 8,6 miljoner kronor (8,0). ·Avkastning på eget kapital uppgick till 15,0 procent (13,1). ·Vinst per aktie uppgick till 0,4 kronor (0,3). Denna rapport omfattar information, om inte annat anges, avseende den utdelande delen av SalusAnsvarkoncernen och omfattar inte Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar och SalusAnsvar Grupplivförsäkringsaktiebolag, vilka drivs efter ömsesidiga principer. SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 310 000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademiker-organisationer och idéburna organisationer. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar. För frågor vänligen kontakta: Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Lennart Krän, ekonomichef, 08-55 54 50 10, 0709-11 60 10 Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00590/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00590/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar