Högre återbäringsränta för nya premieinbetalningar och lägre för det tidigare sparandet

Report this content

Högre återbäringsränta för nya premieinbetalningar och lägre för det tidigare sparandet Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar har beslutat att differentiera återbäringen för nya respektive gamla premier. Återbäringsräntan för tidigare inbetalda premier sänks från 1,5 procent till 0,5 procent medan återbäringsräntan för nya premieinbetalningar höjs till 3,0 procent. -Det är inte rimligt att de nya inbetalningarna ska subventionera det gamla sparandet och genom detta förfarande skapar vi rättvisa mellan olika generationer av sparare, samtidigt som sänkningen av återbäringsräntan för det tidigare sparandet får ses i skenet av den negativa utvecklingen på kapitalmarknaderna. I nuvarande läge anser vi det rimligt att vidta denna åtgärd i avvaktan på en tydlig marknadsvänding, säger Hans Karlsson VD för Livförsäkringsbolaget SalusAnsvar. Återbäringsräntan på 3,0 procent införs från den 1 oktober år 2002 och gäller för nya premier på såväl gamla som nya sparförsäkringar, medan sänkningen av återbäringsränta för det tidigare sparandet sker från och med den 1 september. Det är viktigt att notera att den garanterade räntan över hela spartiden inte ändras i och med detta utan kvarstår som tidigare. Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar ägs till 100 % av SalusAnsvar AB (publ), bolaget drivs enligt ömsesidiga principer och står under Finansinspektionens tillsyn. SalusAnsvar AB:s affärsidé är att stärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar För mer information, vänligen kontakta: Hans Karlsson, VD Livförsäkring, tel: 08 - 55 54 50 08, 0709 -11 60 08 Eskil Winnberg, Chefsaktuarie, 08 - 55 54 51 98, 0709 11 61 98 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00260/wkr0002.pdf

Dokument & länkar