Jan Bröms föreslås bli ledamot i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar

Jan Bröms föreslås bli ledamot i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Jan Bröms, tidigare chefsekonom på SACO och Industriförbundet, är föreslagen till ny styrelseledamot i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar. Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar har tidigare meddelat att man har för avsikt att tillsätta två, från börsbolaget oberoende styrelseledamöter. Den första föreslagna personen är Jan Bröms. Vem den andra blir kommer att meddelas senare. Jan Bröms har tidigare varit chefsekonom på SACO, Industriförbundet och varit statlig utredare. Han kommer att väljas in i styrelsen vid ordinarie bolagsstämma den 28 maj 2003. - Jag tycker att det är önskvärt med en styrelse som till hälften består av från börsbolaget oberoende ledamöter. Det sänder en tydlig signal om vilka livbolagets styrelse företräder. Jag tror att Jan Bröms, såväl som person som i egenskap av oberoende ledamot i styrelsen, kan bidra till att förstärka förtroendet för livbolaget, säger Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar. För närvarande har styrelsen följande sammansättning: Carl-Viggo Östlund, ordförande. Gillis Cullin och Ole Oftedal, ledamöter. Benny Ruus, ledamot utsedd av Finansinspektionen. Clifford Hellzén och Cecilia Westman, arbetstagarrepresentanter. För ytterligare information: Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar ägs till 100 procent av SalusAnsvar AB (publ), bolaget drivs enligt ömsesidiga principer och står under Finansinspektionens tillsyn. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00590/wkr0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar