Kommuniké från ordinarie bolagsstämma 2003

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma 2003 Vid SalusAnsvars bolagsstämma 2003 fattades följande beslut: * att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. * att överföra årets vinst och balanserade vinstmedel i ny räkning, samt att överföra samtliga medel från överkursfonden och medel från reservfonden till balanserade vinstmedel för att täcka ansamlade förluster. * att inte lämna någon utdelning för 2002. * att omvälja Gillis Cullin, Benny Ruus, Pernilla Ström, Kerstin Unger och Bertil Villard till ordinarie styrelseledamöter. * att nyvälja Lars Andåker (VD Sveriges Läkarförbund) och Gunn Ovesen (verkställande direktör för Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, SND) till ordinarie styrelseledamöter. * att nyvälja Hans Åkervall och Henrik Rättzén, KPMG Bohlins, till revisorer. * att avslå Sveriges Aktiesparares riksförbunds förslag om nominerings-, ersättning- och revisionskommitté. Ny ordförande Vid det anslutande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Bertil Villard till styrelsens ordförande. Bertil Villard är advokat och delägare i advokatfirman Vinge. För ytterligare information: Bertil Villard, styrelseordförande, 070-714 31 03 Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 400.000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT01400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT01400/wkr0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar