Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar höjer återbäringsräntan till 12,3 %

Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar höjer återbäringsräntan till 12,3 % En stark utveckling på den finansiella marknaden under det första kvartalet 2000 har inneburit kraftigt höjda värden på Livförsäkringsaktiebolagets placeringstillgångar och den kollektiva konsolideringsgraden har stigit till 32,6 procent. Detta föranleder en höjning av gällande återbäringsränta. Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar har beslutat att höja återbäringsräntan från 10,8 procent till 12,3 procent. Återbäringsräntan före skatt men efter generella driftskostnader uppgår därmed till 11,6 procent (10,1). Det innebär att återbäringsräntan efter generella driftskostnader och efter skatt blir 10,9 procent (9,4) för P- och T- försäkringar och 10,3 procent (8,8) för K-försäkringar. Den nya återbäringsräntan gäller från den första juni år 2000. Den återbäring som återbäringsräntan ger upphov till är ej garanterad utan utgör en del av bolagets riskkapital. Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar ägs till 100 % av SalusAnsvar AB (publ), bolaget drivs enligt ömsesidiga principer och står under Finansinspektionens tillsyn. SalusAnsvar AB (publ) är en börsnoterad finansiell koncern som erbjuder privatekonomiska tjänster till medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. Verksamheten omfattar Bank, Fond- och Kapitalförvaltning samt Liv- och Sakförsäkring. SalusAnsvars affärsidé är att vara den ledande leverantören av privatekonomiska tjänster för medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. För förtydliganden, vänligen kontakta SalusAnsvar AB (publ): Staffan Blomberg, VD, tel.: 08-5554 5100, 0709-116100, staffan.blomberg@salusansvar.se Elisabet Johansson, IR, tel: 08-5554 5009, 0709-116009, elisabet.johansson@salusansvar.se Jan Stålberg, tel 08-555 45 036, 0709-116 036, jan.stalberg@salusansvar.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00980/bit0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar