Nyheter från SalusAnsvar Liv

Nyheter från SalusAnsvar Liv · Nils Lundgren, tidigare chefekonom på Nordea, kommer väljas till ny styrelseledamot i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar på en extra bolagsstämma i morgon. · Finansinspektionen föreslås genomföra en oberoende utredning av alla livbolag. · Kort information om livbolagets placeringsstrategi. Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvars styrelse består av två personer från SalusAnsvar AB, en person utsedd av Finansinspektionen som dessutom sitter i styrelsen för SalusAnsvar AB, två arbetstagarrepresentanter samt två oberoende ledamöter genom Jan Bröms och Nils Lundgren. - Jag vill se en styrelse där minst hälften av ledamöterna är oberoende. Det ska inte råda något tvivel om att det är pensionsspararna som livbolagets styrelse företräder. Nu har vi fått in två starka namn i styrelsen samt tillsatt ett oberoende Referensråd. Det är en bit på väg men jag är inte nöjd ännu, säger Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar. Carl-Viggo Östlund har tidigare framfört att Finansinspektionen bör tillsätta en oberoende utredning av samtliga livbolag till biträdande finansminister Gunnar Lund och Finansinspektionens generaldirektör Ingrid Bonde. I dag formaliseras den förfrågan genom ett brev ställt till dessa båda. - Det krävs en bred oberoende granskning för att återupprätta förtroendet för livförsäkringsbolagen. Alla skrymslen och vrår måste utredas och jag tror inte att någon är bättre lämpad för det än Finansinspektionen, säger Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar. SalusAnsvar Liv har i dag ett aktieinnehav på cirka 10 procent genom strukturerade upplägg och har nu vidtagit åtgärder som ökar aktieexponeringen successivt till 20 procent. I takt med stigande marknadsräntor har durationen i ränteportföljen förlängts och möjligheten till förbättrad avkastning är högre. För ytterligare information: Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Nils Lundgren, 08-718 10 97, 0706-33 46 34 Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar ägs till 100 procent av SalusAnsvar AB (publ), bolaget drivs enligt ömsesidiga principer och står under Finansinspektionens tillsyn. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00860/wkr0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar