Organisations- och ledningsförändringar

Vid årsskiftet genomför SalusAnsvar en organisationsförbättring. Den nya organisationen syftar till att skapa ett tydligare kundfokus och är en konsekvens av bolagets inriktning på paketering och distribution av finansiella tjänster. Omorganisationen innebär även förändringar i sammansättningen av ledningsgruppen.

Nuvarande uppdelning i fem profitcenter (pc) kommer att upplösas och verksamheten kommer i stället att samlas i tre centrala enheter. PC Organisation kommer att ansvara för kontakter med organisationerna. I PC Individ samlas all försäljning och kontakt med kund. Den tredje enheten, där bland annat IT ingår, står för produktförsörjning. Organisationsförändringen genomförs för att skapa en kunddriven i stället för en produktdriven organisation. Dessutom ska förändringen leda till att förbättra försäljning och korsförsäljning. I den nya organisationen skiljs även produktion tydligt från paketering och distribution i enlighet med SalusAnsvars övergripande strategi. Omorganisationen innebär även förändringar av ledningsgruppen. De personer som kommer ingå är Carl-Viggo Östlund, vd, Olle Anderson, chef pc Organisation, Johan Bergström chef pc Individ, Jonas Burvall, informationschef, Magnus Helin, försäljningschef, Johan Hjorth, bolagsjurist, Pia Hofstedt, chef produktförsörjning samt Lennart Krän, ekonomichef. - I dag står SalusAnsvar redo för tillväxt och ökad försäljning. Då måste vår organisation anpassas efter det, säger Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar.

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar