SalusAnsvar AB (publ) - Nomineringskommitté utsedd

SalusAnsvar AB (publ) - Nomineringskommitté utsedd Huvudägarna i SalusAnsvar AB (publ) har utsett följande nomineringskommitté som representerar A- och B-aktieägare: Bengt Göransson, f d statsråd, Mikael Nachemson, koncernchef E. Öhman J:or AB, Johan Bohman, ekonomichef Sveriges läkarförbund och Leif B Bengtsson, Ikano. Nomineringskommittén har till uppgift att föreslå ledamöter till SalusAnsvars styrelse. SalusAnsvar AB (publ) är en börsnoterad finansiell koncern som erbjuder privatekonomiska tjänster till medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. Bolagets firma ändrades i samband med att Salus Holding förvärvade Ansvars försäkringsrörelse 1997. Verksamheten omfattar Bank, Fond- och Kapitalförvaltning samt Liv- och Sakförsäkring. SalusAnsvars affärsidé är att vara den ledande leverantören av privatekonomiska tjänster för medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. Till redaktionen: För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta SalusAnsvar AB (publ): Anders Milton, VD Sveriges läkarförbund, 08-790 34 00, 070-790 34 00 Staffan Blomberg, VD, 08-5554 5100, 0709-11 61 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT01130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT01130/bit0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar