SalusAnsvar inleder produktsamarbete med Vital Link

SalusAnsvar inleder produktsamarbete med Vital Link SalusAnsvar har i dag skrivit under ett samarbetsavtal med det norska företaget Vital Link. Samarbetet innebär att SalusAnsvar kommer att erbjuda sina kunder ett brett urval av fondförsäkringar. I första hand är det pensions- och kapitalförsäkringar för privatpersoner som kommer att erbjudas kunderna. Företags- och fond-i- fondprodukter beräknas finnas med i sortimentet under januari 2004. - Samarbetet med Vital Link följer vår strategi med fokus på paketering och distribution, där produktion sker utanför koncernen. De fondförsäkringar som vi gemensamt utarbetar erbjuds sedan till medlemmar i våra samarbetsorganisationer, säger Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar. Den fastslagna strategin för SalusAnsvar med fokus på att paketera och distribuera finansiella tjänster har lett till ett flertal produktsamarbeten. Den senaste samarbetspartnern Vital Link Sverige AB är en svensk filial till Vital Link AS som är Norges största fondförsäkringsbolag och som ägs av DnB NOR. - Genom att vi nu även kan erbjuda våra kunder fondförsäkringar har vi ytterligare breddat vårt kunderbjudande. Vi har märkt av en ökad efterfrågan på fondförsäkringar och genom Vital Link har vi funnit en säker samarbetspartner, säger Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar. För ytterligare information: Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 380 000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00160/wkr0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar