SalusAnsvar Livförsäkringsaktiebolags VD slutar

SalusAnsvar Livförsäkringsaktiebolags VD slutar SalusAnsvar Livförsäkringsaktiebolags VD, Hans Karlsson, lämnar sin befattning. Tillförordnad VD är Lennart Krän. · Hans Karlsson har genomfört en omfattande och nödvändig omstrukturering av livbolaget, där bland annat driftskostnaderna har halverats. När nu bolaget står inför nya utmaningar kom vi gemensamt överens om att det var en lämplig tidpunkt att lämna över, säger Carl- Viggo Östlund, vd SalusAnsvar. Lennart Krän, ekonomichef på SalusAnsvar är utsedd till tillförordnad VD för livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar. För ytterligare information: Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar ägs till 100 procent av SalusAnsvar AB (publ), bolaget drivs enligt ömsesidiga principer och står under Finansinspektionens tillsyn. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00530/wkr0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar