SalusAnsvar säljer SalusAnsvar E. Öhman Investment Management - ytterligare fokusering mot kärnverksamheten

SalusAnsvar säljer SalusAnsvar E. Öhman Investment Management - ytterligare fokusering mot kärnverksamheten SalusAnsvar har träffat en överenskommelse om att sälja bolagets 50- procentiga innehav av SalusAnsvar E. Öhman Investment Management AB (SÖIM) till E. Öhman J:or Asset Management AB som sedan tidigare äger övriga 50 procent. Försäljningen är ett led i SalusAnsvars strategi att minska produktion i egen regi. SÖIM har två helägda dotterbolag, SalusAnsvar E. Öhman Kapitalförvaltning AB och SalusAnsvar E. Öhman Fonder AB. Företagen omsatte cirka 46 miljoner kronor 2002 och hade nio anställda. - En försäljning av SÖIM ligger i linje med vår ambition att fokusera verksamheten och när nu det femåriga aktieägaravtalet med Öhman löpte ut vid årsskiftet var det en lämplig tidpunkt för båda parter att renodla sina respektive verksamheter. SalusAnsvar-koncernen kommer att få en större flexibilitet vad gäller förvaltningen av koncernens placeringstillgångar och Öhman kommer att driva fondverksamheten vidare under eget varumärke, säger Carl-Viggo Östlund, VD SalusAnsvar. Försäljningen innebär att SalusAnsvar kommer att redovisa en reavinst om 16 miljoner kronor för 2003. SalusAnsvar har skattemässiga underskottsavdrag från tidigare år överstigande reavinsten, den kommer därmed i sin helhet att positivt påverka det fria egna kapitalet i koncernen. Mats Alvinge, tidigare VD för SÖIM, blir ny finanschef på SalusAnsvar. - Det här är en bra affär. SalusAnsvar får tillbaka insatsen samt en god avkastning på investeringen i form av andel i de värden vi varit med att bygga upp tillsammans med Öhman, i synnerhet i fondbolaget genom den framgångsrika PPM-satsningen. Samtidigt är det ett fortsatt steg i renodlingen av företaget, säger Carl-Viggo Östlund, VD SalusAnsvar, som bedömer att affären kan slutföras inom kort. För ytterligare information: Carl-Viggo Östlund, vd, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Jonas Burvall, pressansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 400.000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00560/wkr0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar