SalusAnsvar säljer SalusAnsvar E. Öhman Investment Management - ytterligare fokusering på kärnverksamheten

SalusAnsvar säljer SalusAnsvar E. Öhman Investment Management - ytterligare fokusering på kärnverksamheten SalusAnsvar har i dag, i enlighet med tidigare meddelad överenskommelse, skrivit avtal med E. Öhman J:or Asset Management AB om att sälja bolagets 50-procentiga innehav av SalusAnsvar E. Öhman Investment Management AB (SÖIM). SÖIM har två helägda dotterbolag, SalusAnsvar E. Öhman Kapitalförvaltning AB och SalusAnsvar E. Öhman Fonder AB. Företagen omsatte cirka 46 miljoner kronor 2002 och hade nio anställda. Försäljningen är ett led i SalusAnsvars strategi att minska produktion i egen regi. Försäljningen innebär att SalusAnsvar kommer att redovisa en reavinst om 16 miljoner kronor för 2003. För ytterligare information: Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 310.000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00910/wkr0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar