SJ:s anställda räddas av inkomstförsäkring om tåget går

SJ:s anställda räddas av inkomstförsäkring om tåget går SACO-förbundet Trafik och Järnväg har skrivit avtal med SalusAnsvar om att införa en kollektiv inkomstförsäkring för förbundets medlemmar. Bland annat mot bakgrund av SJ:s osäkra framtid har Trafik och Järnväg beslutat att det i medlemsavgiften ska ingå en försäkring som ger ersättning utöver a-kassa vid arbetslöshet. Syftet med en inkomstförsäkring är att man ska kunna leva på sin lön, även om man är arbetslös. Utan inkomstförsäkring får man bara a-kassa, vilket ger 16 060 kronor per månad före skatt de första 100 dagarna och därefter 14 960 kronor per månad. Inkomstförsäkringen innebär att man som arbetslös får 80 procent av sin inkomst upp till 50 000 kronor per månad i max 120 dagar. - Det är bland annat den stora osäkerheten om SJ och andra trafikoperatörers framtid som gör att vi vill ge våra medlemmar en utökad trygghet. Jag ser också en stor möjlighet för våra yngre medlemmar att få mer än bara a-kassa i händelse av arbetslöshet. Därför har vi tillsammans med SACO SalusAnsvar skapat marknadens bästa inkomstförsäkring, säger Örjan Ersson, förbundsordförande för SACO- förbundet Trafik och Järnväg. Försäkringen erbjuds via SACO SalusAnsvar Försäkrings AB, ett bolag som ägs gemensamt av SACO, SACO-förbunden, inklusive Trafik och Järnväg, och SalusAnsvar. Inkomstförsäkringen för Trafik och Järnväg införs den första september i år. - Vi har märkt av ett ökat intresse för kollektiva inkomstförsäkringar. Det är en märkbar trend att organisationer numera tar på sig ett allt större ansvar på områden där de offentliga systemen inte räcker till, säger Carl-Viggo Östlund, vd på SalusAnsvar. För ytterligare information: Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Örjan Ersson, förbundsordförande Trafik och Järnväg, 08-411 47 15, 070-755 30 36 Jonas Burvall, pr-ansvarig SalusAnsvar, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 400.000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030408BIT01290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030408BIT01290/wkr0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar