Skräddarsydd behandling mot bröstcancer - epokgörande genforskning prisas

Report this content

Skräddarsydd behandling mot bröstcancer - epokgörande genforskning prisas SalusAnsvarpriset 2002 tilldelas Anne-Lise Børresen-Dale för särskilt framstående vetenskaplig insats inom ämnesområdet diagnostik och behandling av tumörsjukdomar. Prissumman är 1 miljon kronor. Anne-Lise Børresen-Dale söker svar på frågan varför vissa kvinnor utvecklar en viss typ av bröstcancer och varför behandling fungerar på några, men inte på andra. Anne-Lise Børresen-Dale finns tillgänglig i Stockholm under fredagen för intervjuer. Mer information om pristagaren och om forskningen finns bifogat med detta pressmeddelande. Prisutdelningen äger rum klockan 17.15 på Läkaresällskapets lokaler, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. Årets pris delas ut av Amelia Adamo. Click here to view pictures: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=22690 För frågor och bokning av intervjuer kontakta: Jonas Burvall, pressansvarig 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61 jonas.burvall@salusansvar.se Ytterligare information om priset finns på: www.salusansvarpriset.com Med en prissumma på 1 miljon kronor är SalusAnsvarpriset Nordens största medicinpris efter Nobelpriset. Priset belönar en "synnerligen framstående vetenskaplig prestation" och kan ges till en eller flera nordiska medicinska forskare. Forskningen skall beröra medicinska problem som direkt påverkar människors vardag. Avsikten med priset är att stimulera fortsatt forskning. Faktablad Anne-Lise Børresen-Dale Mottagare av SalusAnsvarpriset 2002 Född 3/7 1946 Utbildning Civilingenjör i Trondheim 1970 Fil.dr Oslo 1978 Produktion Mer än 270 artiklar och kapitel i böcker om molekylärbiologi, molekylärgenetik och molekyläronkologi. Yrke Professor i Tumörbiologi, Universitetet i Oslo. Forskningschef, Genetisk avdelning, Institutet för cancerforskning, Det Norske Radium Hospital, Oslo. Professor i molekylär onkologi, Universitetet i Bergen. Om Forskningen - skräddarsydd behandling mot bröstcancer Anne-Lise Børresen-Dales forskning söker svar på frågan varför vissa kvinnor utvecklar en viss typ av bröstcancer och varför behandling fungerar på några, men inte på andra. Ett grundläggande antagande är att interaktionen mellan patienters egen genstruktur och tumörens är oerhört betydelsefull för utvecklingen av cancern och terapins effekt. Forskningen syftar till fyra saker: 1. Att utveckla tidigare och mer differentierad diagnostik för bröstcancer. 2. Att finna bestämda genetiska förändringar i tumörer för att utveckla ny terapi. 3. Att skapa möjlighet att kunna skräddarsy behandlingen mot bröstcancer för varje individ utifrån tumörens genporträtt och individens egen genetiska "make-up". 4. Att kunna motverka sjukdomen genom att finna individer som är mer genetiskt utsatta än andra att få en aggressiv form av cancer, och sätta in förebyggande åtgärder för detta. Børresen-Dale har utnyttjat mikromatriser med vilka man kan studera aktiviteten hos flera tusen gener samtidigt - hela genporträttet. Tidigare studerades enbart ett fåtal gener åt gången. Det är ett paradigmskifte som ligger bakom Børresen-Dales nyare forskning. Inga cancersvulster är genetiskt lika. Svulstens genporträtt samverkar med patientens unika genetiska profil och påverkar därmed cancerns utveckling och terapins effekt. Genom Børresen-Dales forskning ser vi i dag hela genporträttet. Eller som hon själv uttrycket det: I dag kan vi se en enskild tumörs fullständiga genporträtt. Vi ser också att det är helt unikt för varje enskild patient. Likväl finns det gemensamma drag hos grupper av patienter. Det kan tyda på att det står en gemensam målare bakom delar av genporträttet. Vi ser också att patienter med liknande genporträtt hos sina tumörer har gemensamma drag i sin sjukdomsutveckling. Vi tror att det finns ett begränsat antal gener som styr genporträttet - det är de vi är på jakt efter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021121BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021121BIT00830/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021121BIT00830/bild.html Pictures