SRAT inför sjukinkomstförsäkring i medlemskapet

Som första fackförbund i Sverige inför SRAT, i samarbete med SalusAnsvar, den 1 januari 2005 en kollektiv sjukinkomstförsäkring – SRAT Hälsoskydd – för sina medlemmar.

I försäkringen ingår ett hälsoombud för att förhindra långtidssjukskrivning. Det är viktigt att genom exempelvis rehabilitering få medlemmen snabbt åter i arbete. Hälsoombudet företräder därför medlemmen i kontakter med nödvändiga myndigheter. Försäkringen betalar dessutom ut ersättning för inkomstbortfall upp till 90 procent i händelse av sjukskrivning. - Sjukfrånvaron i Sverige är fortfarande mycket hög. Många blir långtidssjukskrivna, förlorar sitt arbete och blir kvar utanför arbetsmarknaden. De olika åtgärder som beslutats av riksdag och regeringen för att råda bot på situationen har inte medfört någon positiv förändring. Vi kan inte heller förvänta oss någon förbättring av ersättningsnivåerna i den allmänna försäkringen eller i kollektivavtal. Det blir snarare ytterligare försämringar, därför har vi nu tagit detta steg, säger SRATs förbundsordförande Anitha Wijkström. Premien för SRAT Hälsoskydd blir 37 kronor/månad och ingår i medlemsavgiften (ej för pensionärer, studenter och passiva medlemmar). - Det statliga välfärdssystemet har vurpat samtidigt som behovet av trygghet ökar. Något måste göras och jag tror på en modell där fackförbund och försäkringsbolag samarbetar för att erbjuda medlemmarna välfärdstjänster inom ramen för det fackliga medlemskapet, säger Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar.

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar