Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har ansökt om notering av preferensaktier på Nasdaq First North

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) har idag ansökt om notering av Bolagets preferensaktie på Nasdaq First North med beräknad första handelsdag omkring den 12 oktober 2017.

-      En notering av Samhällsbyggnadsbolagets preferensaktie ger likviditet till investerarna, samtidigt som det ökar Bolagets finansiella flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget.

Bolaget har anlitat Remium Nordic AB som likviditetsgarant för Bolagets preferensaktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2017 kl. 18.30 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol SBB B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Prenumerera