Handeln i Samtrygg Group AB beräknas inledas den 15 mars 2017

Samtrygg Group AB genomförde en nyemission om 4,9 MSEK under december 2017, vilken övertecknades med 125 % till 6,1 MSEK. Nästa steg i process är nu listning på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är preliminärt satt till 15 mars.

Vi är både glada och stolta över det stora intresset för att delta i Samtryggs nyemission. Det är ett kvitto på den modell vi har utvecklat har mottagits väl och det stärker oss i det fortsatta arbetet mot att skapa en tryggare andrahandsmarknad. Jag vill hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna och ser fram emot att tillsammans med er fortsätta Samtryggs tillväxtresa som börsnoterat företagsäger Marcus Lindström, VD för Samtrygg Group AB.

Tillskottet av rörelsekapital ifrån den senaste emissionen kommer att användas till utökad produktutveckling och marknadsföringsinsatser:

“Nyemissionen gör att vi nu kan tillvarata den potential som finns i marknaden och genomföra kraftfulla satsningar för att växla upp den redan goda tillväxttakten ytterligare. Fokus kommer att ligga på att stärka bolagets marknadsledande position genom offensiva investeringar i plattformen och marknadsföring av vårt koncept” fortsätter Marcus Lindström

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar