Samtrygg månadsrapport augusti 2017

Det är kul att se fortsatt tillväxt i Samtryggs plattform; jämfört med föregående månad ökar vi kraftigt på samtliga mätpunkter. Jämfört med motsvarande period förra året har dock antalet sålda nätter minskat något.

augusti 2017 augusti 2016 juli 2017
1. Antal sålda nätter 19 703 23 595 13 625
2. Antal besökare på hemsidan 40 728 42 703 40 933
3. Antal nya bostadssökande 1 904 2 818 1 859
  1. Antal sålda nätter avser antalet kontrakterade nätter under för alla kontrakt som har signerats under perioden
  2. Antal besökare avser det totala antalet besökare på webbplatsen
  3. Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden

VDs kommentar

Det är kul att se fortsatt tillväxt i Samtryggs plattform; jämfört med föregående månad ökar vi kraftigt på samtliga mätpunkter. Jämfört med motsvarande period förra året har dock antalet sålda nätter minskat något. Minskningen beror på att vi under motsvarande period föregående år bedrev en extra marknadsföringskampanj för att fånga upp den inför höstterminen naturligt högre efterfrågan. Den extra kampanjen ökade försäljningen kortsiktigt men bidrog också till en markant ökning i genomsnittlig kundanskaffningskostnad, varför motsvarande insats inte upprepades detta år.

Vårt fokus har alltid varit att växa med lönsamhet och vi investerar därför nu i utveckling av produkt och marknadsföring som långsiktigt ger god utväxling. Värt att notera är också aktiviteten på hemsidan var ungefär densamma som motsvarande period förra året, trots att antalet nya registrerade bostadssökande minskat med 32,4 procent. Vi ser att alltså att återväxten i befintlig databas av registrerade bostadssökande och uthyrare är god, vilket skapat möjlighet för en lägre genomsnittlig kundanskaffningskostnad.

  • Antalet sålda nätter uppgick till 19 703, vilket är en ökning med 44,6 procent jämfört med föregående månad och en minskning med 16,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Antalet besökare på hemsidan uppgick till 40728, vilket är en minskning med 0,5 procent jämfört med föregående månad och en minskning med 4,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Antalet bostadssökande uppgick till 1904, vilket är en ökning med 2,4 procent jämfört med föregående månad och en minskning med 32,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Vidare har den organisationsstruktur som implementerades under föregående månad banat vägen för att ge oss ytterligare fokus i nya utvecklingsprojekt, både vad gäller produkt och rent affärsmässigt. Vi ser fram emot att berätta mer om dessa projekt under hösten.

Avslutningsvis kommer vi inom kort att offentliggöra rapporten “200 000 bostäder uthyres - andrahandsmarknadens outnyttjade potential”. Den är framtagen för att visa på vilken roll andrahandsmarknaden kan spela i att lösa bostadskrisen – och vilka förändringar som krävs för att marknadens potential ska kunna utnyttjas bättre än vad det gör idag.

Kontakt

Viktor Nilsson VD, Samtrygg Group AB (publ)
viktor@samtrygg.se
+46735-44 19 17Om Samtrygg


Omsättning 2016: ca 78 MSEK, varav 10,6MSEK i avgiftsintäkter

Antal användare: 60 000 st

Ökade omsättning med ca 40 % verksamhetsåret 2016

För investerare: www.samtrygg.com

Samtryggs hemsida. www.samtrygg.se

Om oss

Samtrygg är en trygg marknadsplats för andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har vi haft tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. Samtrygg AB är en del av Samtrygg Group AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar