Sandbäckens utför VS- och sprinklerinstallationer i äldreboendet Niklasbergsvägen 1, Vänersborg

Report this content

Sandbäckens har erhållit förtroendet att projektera och utföra samtliga VS- och sprinklerinstallationer i samband med ny- och ombyggnaden av äldreboendet Niklasbergsvägen 1 (fd Solbacken) i Vänersborg. Uppdragen ingår i ett partneringsamarbete tillsammans med Skanska Sverige AB och AB Vänersborgsbostäder.

Äldreboendet Niklasbergsvägen 1, som beräknas stå inflyttningsklart under 2019, kommer att omfatta 48 boenderum med tillhörande vård- och allmänutrymmen fördelade på 4 avdelningar.

Stort fokus i projektet ligger på att modernisera boendet utifrån såväl ett funktions- som boendeperspektiv. Exempelvis är rummen större än tidigare, tallarmen är utbytta mot tysta larm och ventilationen är väl tilltagen. Golvvärmen kompletteras med golvkyla för att ge de boende bättre inomhusklimat genom exempelvis lägre temperaturer i rummen, även under de varmaste sommardagarna.

-  Det som gör vårt uppdrag unikt är den tekniska lösningen där vi använder frikyla från borrhålen till både golvkyla och ventilation.  För att inte få ut för kallt vatten till golvkylan, som även fungerar som golvvärme under kallare årstider, installeras en växlare som växlar av det kalla mediet från borrhålen så att inte kallare vatten än +16° skickas ut till golvkylan, säger Magnus Forslund, Projektledare VS vid Sandbäckens i Uddevalla.

Sandbäckens har tidigare utfört installationer i samband med byggandet av äldreboendet Niklasbergsvägen 9, som invigdes i oktober 2017.

För mer information kontakta

Magnus Forslund
Projektledare, Sandbäckens Rör i Uddevalla AB
E-post: magnus.forslund@sandbackens.se
Telefon: 070-785 13 65

eller

Henrik Lundström
Projektledare, Sandbäckens Sprinkler Väst AB,
e-post: henrik.lundstrom@sandbackens.se 
Telefon: 070-745 61 52

Prenumerera

Media

Media